Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.6 – hệ không tập trung, khóa học 2020-2021
08/08/2020 04:49
Sáng nay, ngày 8/8/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.6- hệ không tập trung (khóa 2020 - 2021). Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện các khoa, phòng của nhà trường cùng toàn thể học viên Lớp Trung cấp LLCT-HC K50.6...
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.6 – hệ không tập trung, khóa học 2020-2021

      Sáng nay, ngày 8/8/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50.6- hệ không tập trung (khóa 2020 - 2021). Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện các khoa, phòng của nhà trường cùng toàn thể học viên Lớp Trung cấp LLCT-HC K50.6

Đ/c Trần Duy Rô Nin – Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học công bố các quyết định

     Lớp Trung cấp LLCT-HC K50.6 có 77 học viên, hiện đang công tác tại các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã. Khóa học diễn ra trong thời gian 14 tháng, nội dung chương trình bao gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề chung về Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật; quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân… Bên cạnh đó, khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng

     Phát biểu Khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng thay mặt lãnh đạo nhà trường nhiệt liệt chào đón các học viên tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được lãnh đạo tỉnh và nhà trường quan tâm, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 32 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”. Thông qua khóa học sẽ trang bị cho học viên hệ thống kiến thức lý luận chính trị - hành chính, giúp mỗi người xây dựng cho mình phương pháp luận đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng, phương pháp vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác. Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị các giảng viên, giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc thực hiện quy chế quản lý đào tạo; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng chức năng của nhà trường, nắm bắt tình hình, đặc điểm học viên, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy vai trò trung tâm của người học. Đồng chí yêu cầu các học viên xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, sắp xếp công việc hợp lý, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường.

Hằng Nga