Khai Giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính K21 TP.Vinh, khoá học 2020 - 2021
11/05/2020 01:52
Ngày 11/5/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K21 Thành phố Vinh (khóa 2020 - 2021). Dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng...
Khai Giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính K21 TP.Vinh, khoá học 2020 - 2021

      Ngày 11/5/2020, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K21 Thành phố Vinh (khóa 2020 - 2021). Dự Lễ Khai giảng, về phía Trường Chính trị tỉnh có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng, các đồng chí đại diện các khoa, phòng của nhà trường; về phía Thành phố Vinh có đồng chí Hoàng Thị Hải Yến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị Thành phố và toàn thể học viên Lớp Trung cấp LLCT-HC K21 Thành phố Vinh.

Đ/c Lê Thu Hường - Trưởng phòng QL.Đào tạo và Nghiên cứu khoa học công bố các quyết định liên quan đến Lớp

     Lớp Trung cấp LLCT-HC K21 Thành phố Vinh có 73 học viên, hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp cơ sở và các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn Thành phố Vinh. Khóa học diễn ra trong thời gian 14 tháng, nội dung chương trình bao gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề chung về Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật; quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân… Bên cạnh đó, khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng phát biểu tại buổi Lễ

     Phát biểu Khai giảng lớp học, đồng chí Lê Thị Hoài Chung thay mặt lãnh đạo nhà trường nhiệt liệt chào đón các học viên tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được lãnh đạo tỉnh và nhà trường quan tâm, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 32 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”. Thông qua khóa học sẽ trang bị cho học viên hệ thống kiến thức lý luận chính trị - hành chính, giúp mỗi người xây dựng cho mình phương pháp luận đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng, phương pháp vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác. Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị các giảng viên, giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc thực hiện quy chế quản lý đào tạo; phối hợp chặt chẽ với khoa, phòng chức năng của nhà trường, với Trung tâm Chính trị Thành phố trong quản lý, tổ chức lớp học; nắm bắt tình hình, đặc điểm học viên, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy vai trò trung tâm của người học. Đồng chí yêu cầu các học viên xác định đúng đắn động cơ, thái độ học tập, sắp xếp công việc hợp lý, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường và Trung tâm Chính trị Thành phố.

Toàn cảnh

     Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Hoàng Minh Quang thể hiện niềm vinh dự và tự hào khi được trở thành học viên của nhà trường, đồng thời quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt chương trình khóa học đã đề ra, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường, sắp xếp công việc hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu, rèn luyện để lĩnh hội, trau dồi kiến thức nhằm đạt được kết quả học tập cao nhất./.

Đinh Dũng