Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K34 và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K10 năm 2020
08/06/2020 10:33
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng nay 8/6, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K34, Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K10 năm 2020...
Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K34 và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K10 năm 2020

     Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, sáng nay ngày 8 tháng 6, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K34 và Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K10 năm 2020. Dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí đại diện các phòng thuộc sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường cùng toàn thể học viên 02 lớp.

      Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên có 43 học viên, đến từ các sở, ban, ngành, các đơn vị cấp huyện, trưởng học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong thời gian học 02 tháng, các học viên được tiếp cận 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo với ba phần chính: kiến thức chung, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và các kỹ năng…

     Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng khẳng định, lớp học nhằm trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và các kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của học viên; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân…  

      Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K10 có 50 học viên. Trong thời gian học 1,5 tháng, học viên tham gia học tập 17 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo, đi nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận.

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chúc mừng các học viên tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh, khóa học diễn ra trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, yêu cầu về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ đối với công cuộc đổi mới ngày càng cao. Việc tham gia khóa học là cơ hội để các học viên củng cố, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; củng cố bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên chính; góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ của học viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp; nâng cao chỉ số mức hài lòng của Nhân dân đối với công chức và công sở. Đồng chí đề nghị Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên được phân công giảng dạy nghiêm túc thực hiện quy chế đào tạo nhằm tạo ra một môi trường học tập nghiêm túc, khoa học để khóa học có chất lượng cao đồng thời tạo được diễn đàn trao đổi, học hỏi hữu ích giữa các học viên; có biện pháp nâng cao chất lượng bài giảng cũng như thực hiện các quy trình đào tạo nhằm phát huy vai trò trung tâm của người học; các học viên cần nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, đặc biệt là giờ giấc lên lớp để khóa học đạt được kết quả cao. Đồng chí cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận sự quan tâm, phối hợp có hiệu quả của Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong thời gian tới để nhà trường hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

        Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định vị trí, tầm quan trọng của lớp học. Đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc tham gia đầy đủ nội dung khóa học; thông qua khóa học để nắm bắt, lĩnh hội các kiến thức đồng thời khẳng định vị trí, tâm thế làm việc tốt hơn sau khi hoàn thành khóa học.

     Đại diện cho học viên phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bảo Tuấn thể hiện niềm vinh dự của toàn thể học viên khi được tham gia khóa học, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường, cố gắng lĩnh hội, trau dồi kiến thức để khóa học đạt được kết quả cao nhất.

Một số hình ảnh

Đại biểu dự lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Đại biểu dự lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K10

  Đ/c Lê Thị Hoài Chung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K10

 Đ/c Trần Quốc Chung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính K10

Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K34

Hằng Nga