Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), năm 2022
26/04/2022 12:59
Sáng 26/4, tại Trường Chính trị Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), năm 2022, bằng hình thức trực tuyến. Dự Lễ khai giảng có PGS.TS Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện Triết học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...
Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), năm 2022
Sáng 26/4, tại Trường Chính trị Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3), năm 2022, bằng hình thức trực tuyến.
 
Dự Lễ khai giảng có PGS.TS Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện Triết học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy;  Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.
 
Quang cảnh Lễ khai giảng trực tuyến Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy Nghệ An quản lý năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý  năm 2022 có 60 học viên.

Trong quá trình tham gia lớp học, các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tập trung vào 6 chuyên đề sau: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; Hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Cục diện thế giới hiện nay và  đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định tổ chức lớp học. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường gửi lời chúc mừng tới các học viên tham gia khoa học. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn“Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Kế thừa và phát huy những quan điểm, tư tưởng đó, trong quá trình đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là trọng trách to lớn, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cùng với việc phát hiện, lựa chọn, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng với nhiều hình thức và phương pháp khác nhau. Đặc biệt, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý hàng năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 hướng tới mục đích: Bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý lớp học phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Vì vậy, lớp học có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhà. Để lớp học đạt kết quả cao nhất, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy  đề nghị các đồng chí trong Ban Quản lý lớp học và các giảng viên nghiêm túc trong công tác quản lý học viên; đánh giá bài thu hoạch cuối khóa của học viên một cách khách quan, phản ánh đúng trình độ học viên, tránh hình thức; hoàn thành khóa học có báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, cụ thể hóa hơn nữa những nhiệm vụ, công việc cần triển khai; tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học đồng thời tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nội quy học tập.

Đối với các học viên là những cán bộ chủ chốt của tỉnh, chúng ta đã được trang bị cả về lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn, đặc biệt là thực tiễn, kinh nghiệm công tác. Đồng thời, chủ động, tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và hoàn thành tốt bài thu hoạch của khóa học.

Từ đó thống nhất về nhận thức, hoàn thiện hơn về kiến thức, cập nhật nhiều thông tin, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm phát huy tốt nhất khả năng và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Theo baonghean.vn