Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
01/12/2023 03:11
Sáng 30/11/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng...
Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 30/11/2023, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Vương Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024.

Các đồng chí chủ trì điều hành Hội nghị

Theo đó, năm 2023 Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện hoạt động của nhà trường trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; hành chính - tổng hợp. Trong đó, triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng 132 lớp với 8.150 học viên, đạt 137% số lớp so với kế hoạch, trong đó mở mới 109 lớp với 6.818 học viên; phối hợp tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp bộ, 02 Hội thảo khoa học cấp tỉnh, 04 hội thảo khoa học cấp trường; 4 hội nghị chuyên đề; xuất bản 02 cuốn sách kỷ yếu Hội thảo; tiếp tục triển khai Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 02 đề tài khoa học cấp tỉnh; nghiệm thu 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; phát hành 04 số Nội san “Thông tin lý luận và thực tiễn”…; Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong cán bộ, viên chức, người lao động được quan tâm thường xuyên, kịp thời...

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng báo cáo Tổng kết công tác chuyên môn năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024


Đ/c Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; hành chính - tổng hợp; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Phạm Thị Như Quỳnh – Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Thành – Trưởng khoa Lý luận cơ sở phát biểu tại hội nghị

Đ/c Lê Thu Hường - Trưởng phòng QLĐT&NCKH phát biểu tại hội nghị

Đ/c Ngô Bá Cường - Trưởng khoa Xây dựng Đảng phát biểu tại hội nghị

     Tại Hội nghị, đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu của các cán bộ, viên chức đồng tình, thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác hành chính quản trị, các giải pháp nâng cao tổ chức hoạt động của nhà trường…

    Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Đình Thanh, Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp đã công bố các quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Theo đó, có 05 tập thể khoa, phòng được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng "Tập thể Lao động xuất sắc" 10 cá nhân được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 05 tập thể và 21 cá nhân được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen.

 Đ/c Vương Quang Minh trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho 05 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Vương Quang Minh trao tặng Giấy khen cho Tập thể chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023

 

Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Đảng ủy viên, giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật công bố các quyết định  và trao tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cho chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 và 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023

 

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023

Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023

Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023

 Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Quang Minh trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến bổ sung, góp ý cho báo cáo và các mặt hoạt động của nhà trường. Tổng kết đánh giá kết quả năm 2023, đồng chí khẳng định, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An rất thành công về nhiều mặt, có nhiều nội dung mới: về đích đón nhận danh hiệu trường chính trị đạt chuẩn mức 1; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học đạt và vượt chỉ tiêu để ra. Trong năm, nhà trường có 02 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc cấp Học Viện, 01 đồng chí đạt danh hiệu chính trị viên giỏi cấp tỉnh; 06 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi cấp Trường. Tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức, người lao động đồng thuận, suy tôn lẫn nhau. Phong trào văn hóa văn nghệ thể thao được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng ngày càng xác định rõ hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn.

 Đ/c Vương Quang Minh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu kết luận hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, đồng chí bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự đóng góp của tất cả viên chức, người lao động đã làm nên kết quả nổi bật cho nhà trường trong năm qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhà trường tập trung khắc phục các nhóm hạn chế đã nêu; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2024; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, làm tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW. Xây dựng đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn mức 2 trước năm 2030. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu để trở thành nhà giáo ưu tú, nhà khoa học tiêu biểu, nâng tầm vị thế và uy tín của nhà trường lên một tầm cao mới. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên để công tác xây dựng Đảng trong nhà trường phải là hình mẫu trên toàn tỉnh; tập thể viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào của công đoàn phát động, gắn với trách nhiệm tập thể, cá nhân trong các hoạt động chung của nhà trường. Với thông điệp năm 2024: Chuyển đổi số và cải cách hành chính để công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng mọi mặt; tin tưởng rằng năm 2024 và những năm tiếp theo nhà trường sẽ có những bước tiến mới trên chặng đường phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An  đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Hằng Nga