Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024
06/04/2024 12:25
Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2024, ngày 05/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Tình hình thế giới hiện nay và đối ngoại của Việt Nam” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh...
Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024

Thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn năm 2024, ngày 05/4/2024, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Tình hình thế giới hiện nay và đối ngoại của Việt Nam” cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc, Giảng viên Trung tâm chính trị các huyện thành, thị ủy; cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh do TS. Lê Thị Chiên – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35; PGS, TS Thái Văn Long, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã được nghe TS. Lê Thị Chiên - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, sống còn của Đảng và Nhân dân ta. Qua nội dung chuyên đề, TS. Lê Thị Chiên chuyển tải một số vấn đề cần lưu ý khi tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV - năm 2024, với mục đích, ý nghĩa nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung báo cáo đã cung cấp cho các đại biểu tham dự nhiều nội dung mới, có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là một số vấn đề cần quan tâm (nội dung chủ đề; thể loại tác phẩm; nguyên tắc, bố cục bài viết đối với từng thể loại…)  khi tham dự cuộc thi chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV – năm 2024.

 

 TS Lê Thị Chiên báo cáo chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Hội nghị cũng đã được nghe PGS, TS. Thái Văn Long - Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề về Tình hình thế giới hiện nay và đối ngoại của Việt Nam. Nội dung chuyên đề trình bày tổng quan về tình hình thế giới hiện nay, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh mới; những thành tựu đạt được trong năm 2023 – 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó định hướng tập trung tăng cường trao đổi thông tin với các đối tác truyền thống, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của họ về quyết sách và định hướng phát triển của Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật tình hình mới về vị thế, định hướng phát triển của Việt Nam tới mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành, Nhân dân trong và ngoài nước nhằm tăng niềm tin và sự đồng thuận; thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội lớn, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo ổn định vĩ mô, kết hợp nguồn lực trong và ngoài nước; xây dựng đất nước ngày càng phát triển…

PGS, TS. Thái Văn Long báo cáo chuyên đề về Tình hình thế giới hiện nay và đối ngoại của Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Thanh Bình trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo là Báo cáo viên Trung ương đã dành thời gian báo cáo chuyên đề tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An; cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, thầy cô giáo đã tham dự đầy đủ hội nghị chuyên đề. Đồng chí mong muốn thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các cơ quan Tung ương, lãnh đạo các địa phương… để các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường ngày càng có hiệu quả, thiết thực.

Đ/c Dương Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tổng kết hội nghị

Hội nghị học tập chuyên đề đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận, công tác tuyên truyền và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Quang cảnh Hội nghị

Hằng Nga