Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022; nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
08/08/2022 10:47
Ngày 08/8/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức chào cờ đầu tháng, hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022; quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, cùng toàn thể viên chức nhà trường...
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022; nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

     Ngày 08/8/2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức chào cờ đầu tháng, hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022; quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, cùng toàn thể viên chức nhà trường.

Đại biểu tham dự Hội nghị

   Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Đình Thanh - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp đã công bố Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Nghệ An cho Bà Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021.

Các đồng chí trong Ban Giám hiệu tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thị Hoài Chung

Lãnh đạo các khoa, phòng chúc mừng đồng chí Lê Thị Hoài Chung

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, viên chức, người lao động đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tổ chức, hành chính, kế toán… Theo đó, nhà trường đã Tổ chức họp xét điều kiện tốt nghiệp 05 lớp TCLLCT-HC/TCLLCT: K20 Yên Thành, K24 Diễn Châu, K12 Quỳ Hợp, K10 Quỳ Châu, K51.5; tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT K51.6; tổ chức chấm và họp xét điều kiện cấp chứng chỉ 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: K36.1 Thanh Chương, K36.2 và 01 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K12.1; Tổ chức họp xét tuyển sinh 02 lớp TCLLCT: K52B.14 (Tương Dương), K52B.15 (Anh Sơn); Bế giảng 02 lớp TCLLCT- HC: K24 Diễn Châu, K12 Quỳ Hợp; khai mạc 03 lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác cho công chức cấp xã theo Đề án số 05-ĐA/TU; tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên K36.3 và một số hoạt động khác theo kế hoạch; Hoàn thành đúng tiến độ các báo cáo: Báo cáo các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học giai đoạn 2020-2022 phục vụ hoạt động kiểm toán; Báo cáo kết quả 10 thực hiện Nghị quyết số 13 –NQ/TU, ngày 21/12/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Báo cáo tiến độ triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022; đăng ký đề tài khoa học cấp Bộ; Triển khai thực hiện Kế hoạch xuất bản Nội san số 46, 47; Tiếp tục triển khai đề tài khoa học cấp trường, cấp tỉnh; Triển khai nâng cấp trang website của trường; tiến hành số hoá dữ liệu nghiên cứu khoa học; Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải lên Website của nhà trường các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; các thông tin mới về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng: Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)…; hoàn thành tốt các nhiệm vụ hành chính - tổ chức, tài chính - kế toán…

          

  Đ/c Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Phùng Khánh – Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại Hội nghị

     Triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022, đồng chí Phan Tiến Dũng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường, mặc dù là thời gian nghỉ hè nhưng đã rất nỗ lực để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong tháng 7. Đồng chí mong muốn và đề nghị tập thể các khoa, phòng nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và các tháng tiếp theo trong năm 2022 để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong đó, một số nhiệm vụ cần được chú trọng: tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng đã được phê duyệt; tiếp tục triển khai kế hoạch khai, bế giảng, kiểm tra giáo án, thăm lớp, dự giờ…; số hóa dữ liệu nghiên cứu khoa học, quản lý hồ sơ viên chức, hồ sơ đảng viên; tham gia Hội thảo khoa học… triển khai thực hiện kế hoạch nội san số 46, 47; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính – quản trị; thư viện; tài chính, kế toán, xây dựng cơ bản theo yêu cầu đề ra.

 Đ/c Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng quán triệt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

Đ/c Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quán triệt chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

 

Đ/c Nguyễn Đình Thanh – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Tổng hợp thông qua Lễ Phát động Cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công năm 2022”.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thanh – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Tổng hợp thông qua Lễ Phát động Cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công năm 2022”.

Hội nghị cũng đã được quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - nghe đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng quán triệt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; đồng chí Dương Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quán triệt chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”..../.

 Toàn cảnh Hội nghị

Hằng Nga