Bế mạc Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBND cấp xã năm 2019
01/12/2019 07:35
Ngày 01/12/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Lễ Bế mạc Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã năm 2019. Dự Lễ Bế mạc có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng 120 học viên lớp Bồi dưỡng Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã năm 2019.
Bế mạc Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch UBND cấp xã  năm 2019

     Ngày 01/12/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Lễ Bế mạc Lớp Bồi dưỡng Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã năm 2019. Dự Lễ Bế mạc có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng cùng 120 học viên lớp Bồi dưỡng Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã năm 2019.

     Đây là lớp học đầu tiên thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/5/2019 về xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2019-2025 của Tỉnh ủy Nghệ An. Sau 01 tuần học tập, các học viên đã được nghiên cứu 13 chuyên đề bao gồm các nội dung cơ bản về hệ thống chính trị cấp cơ sở; đổi mới hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, y tế; các kỹ năng trong quản lý, điều hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã... Kết thúc khóa học, có 120/120 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Trong đó, xếp loại xuất sắc: 10 học viên (chiếm 8,33%), Giỏi: 75 học viên (chiếm 62,5%), Khá: 35 học viên (chiếm 29,17%).

Đ/c ThS. Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng Bế mạc Lớp học

     Phát biểu Bế mạc, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng chúc mừng 120 học viên đã hoàn thành khóa học. Đồng chí biểu dương và ghi nhận kết quả học tập của các học viên. Đồng chí tin tưởng rằng với bản lĩnh chính trị, tư duy và phương pháp luận khoa học, các học viên sẽ vận dụng sáng tạo, linh hoạt kiến thức đã học vào hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở; đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương, đơn vị công tác.

Đ/c ThS.Nguyễn Khắc Thắng - Phó Trưởng P.Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học
công bố quyết định Bế mạc Lớp học

     Đại diện học viên phát biểu, đồng chí Võ Văn Lý thể hiện niềm vinh dự khi được tham gia khóa học, cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường và các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng có ý nghĩa thiết thực, đây là cơ hội để người học cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới./.Đinh Dũng