TT Trích yếu Tác giả
1 LỜI BAN BIÊN TẬP Ban Biên tập
2 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN - 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Đ/c TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa
TUV, BTĐU, Hiệu trưởng
3 BÁC HỒ VỚI QUÊ HƯƠNG NGHỆ AN Đ/c Hồng Nhung
Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
4 “ĐẢNG TA LÀ MỘT ĐẢNG CẦM QUYỀN”1 Đ/c Trương Công Anh
Nguyên Hiệu trưởng
5 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN Đ/c ThS, NCS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
6 GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Đ/c ThS. Nguyễn Thị Loan
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
7 LẮNG NGHE NHÂN DÂN – HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC Đ/c ThS. Đinh Văn Dũng
Phòng QL Đào tạo - NCKH
8 THĂM KHU DI TÍCH K9 – NGÀY VỀ NGUỒN ĐẦY Ý NGHĨA Đ/c ThS. Trần Văn Công
Khoa Xây dựng Đảng
9 GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BÀI BÁO DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đ/c ThS. Phạm Thị Như Quỳnh
Trưởng Khoa Nhà nước - Pháp luật
10 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY Đ/c PGS,TS. Nguyễn Thái Sơn
Viện KHXH&NV, Trường Đại học Vinh
11 KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI PHỦ NHẬN SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN – GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI Đ/c ThS. Nguyễn Văn Điều
Khoa Lý luận cơ sở
12 SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ/c ThS. Trần Bá Long
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
13 LIÊM CHÍNH - NHÌN TỪ TƯ TƯỞNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC Đ/c ThS. Hồ Thị Hưng
Khoa Nhà nước - Pháp luật
14 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHỆ AN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đ/c ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
Đ/c ThS. Phạm Thị Lan Hương - Khoa Lý luận cơ sở
15 THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ PHONG HIỆN NAY Đ/c ThS. Phan Thị Thu Hằng
Khoa Nhà nước - Pháp luật
16 VAI TRÒ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Ở VIỆT NAM Đ/c ThS. Lê Thị Vinh
Khoa Nhà nước – Pháp luật
17 NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN NÔNG THÔN Ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY Đ/c ThS. Nguyễn Thị Mai Thương
Khoa Xây dựng Đảng
18 GIỮ GÌN, PHÁT HUY LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC THÁI Ở QUỲ CHÂU, NGHỆ AN Đ/c ThS. Mai Thị Thu Hiền
Khoa Lý luận cơ sở