Kỷ yếu số 02/2014
TT Tựa đề Tác giả
1 BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC Đ/c Nguyễn Thanh Hiền
TUV, Hiệu trưởng
2 PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH TẠI HỘI THẢO Đ/c Đinh Viết Hồng
TUV, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh
3 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ NGHỆ AN TRONG VIỆC TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Vi Lưu Bình
Phó giám đốc Sở NN & PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối CTMTQG XD NTM Nghệ An
4 TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG Ở CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Đ/c Nguyễn Hồ Cảnh
Phó Hiệu trưởng
5 CHĂM LO CỦNG CỐ XÂY DỰNG HTCT CƠ SỞ LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Đậu Văn Thanh
TUV, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
6 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NGHỆ AN VỮNG MẠNH Ths. Bùi Đình Sâm
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An
7 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG DÂN VẬN TỈNH NGHỆ AN TRONG VIỆC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Nguyễn Mạnh Khôi
Phó Trưởng ban Thường trực - Ban Dân vận Tỉnh ủy
8 VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN TRONG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TIỄN Đ/c Nguyễn Ngọc Nguyên
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh
9 VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ VỚI VIỆC CHUNG TAY GÓP SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN TS. Phạm Văn Linh
Phó Viện trưởng Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ
10 HỘI NÔNG DÂN TỈNH NGHỆ AN VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Nguyễn Thị Hải
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh
11 VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c ThS. Lê Minh Giang
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương
12 VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Hoàng Đình Ngọc
Trưởng phòng Kế hoạch và Điều phối - VPĐP Chương trình MTQG XD NTM tỉnh Nghệ An
13 CÁC CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN Ở THÀNH PHỐ VINH TRONG VIỆC TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Nguyễn Xuân Sinh
Chủ tịch UBND Thành Phố Vinh
14 HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ SỞ TỈNH NGHỆ AN TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Cao Lưu
Hội Cựu Chiến binh Tỉnh
15 MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CỦA TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Nguyễn Thị Hà
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An
16 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ Ở NAM ĐÀN ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CHUNG TAY, GÓP SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Đinh Xuân Quế
Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn
17 HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP CƠ SỞ TÂN KỲ TRONG VIỆC TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN HUY ĐỘNG NỘI LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Đào Văn Minh
Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Kỳ
18 MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ DIỄN THÁP, HUYỆN DIỄN CHÂU Đ/c Chu Thị Khuyên
Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp
19 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ KIM LIÊN TRONG VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Nguyễn Hồng Sơn
Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn
20 VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHĨA ĐỒNG Đ/c Ngô Xuân Nghĩa
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng
21 SÁNG TẠO TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHI LIÊN, THÀNH PHỐ VINH Đ/c Lê Văn Phượng
Chủ tịch UBND xã Nghi Liên
22 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ SƠN THÀNH TRONG VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Nguyễn Trí Hóa
Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND - Trưởng BCĐ NTM xã Sơn Thành
23 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HƯNG TÂN, HUYỆN HƯNG NGUYÊN TRONG VIỆC TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Đ/c Hoàng Văn Lai
Bí thư Đảng ủy xã Hưng Tân, Hưng Nguyên
24 VAI TRÒ CẤP ỦY ĐẢNG TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CƠ SỞ - CHIA SẺ QUA THỰC TẾ TẠI XÃ QUỲNH LƯƠNG – HUYỆN QUỲNH LƯU Đ/c Hồ Chí Tùng
Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lương – Quỳnh
25 VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - NHÌN TỪ THỰC TIỄN CỦA XÃ THANH KHAI, HUYỆN THANH CHƯƠNG ThS. Dương Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng
26 MỘT SỐ KỸ NĂNG GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Xây dựng Đảng
27 NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY ThS. Võ Thị Thúy Hà
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
28 MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHỆ AN THỜI GIAN QUA ThS. Lê Thu Hường
Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học
29 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ThS. Hồ Thị Hưng
Khoa Nhà nước và Pháp luật
30 TỪ THỰC TIỄN Ở HUYỆN THANH CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ThS.Nguyễn Phùng Khánh
Phòng Tổ chức - Tổng hợp
31 VAI TRÒ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ThS. Nguyễn Văn Thành
Khoa Lý luận cơ sở
32 TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VĂN HÓA TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NGHỆ AN ThS. Thái Xuân Sang
Khoa Nhà nước và Pháp luật
33 VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐẢNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HIỆN NAY ThS. Lương Xuân Vỹ
Khoa Lý luận cơ sở