Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K48.11
16/03/2020 10:11
Danh sách các học viên làm khóa luận Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K48.11 (Khoá 2019 - 2020), kèm theo giảng viên hướng dẫn
Danh sách khóa luận Lớp TCLLCT - HC K48.11

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI, GIẢNG VIÊN HUỚNG DẪN KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP

Lớp Trung câp Lý luận Chính trị - Hành chính K48.11 (Khoá 2019 – 2020)

STT Họ và tên học viên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
01 Trần Thị Thúy Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, viên chức tại Trường Chính trị Nghệ An

Trưởng Khoa,ThS. Phạm Thị Như Quỳnh

Mobi: 0983233834

02 Nguyễn Thị Hoài Quyên Một số biện pháp rèn luyện phong cách lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Trưởng Phòng, ThS. Nguyễn Phùng Khánh

Mobi: 0945491897

03 Võ Thị Hoài Thực trang và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hiện dân chủ cơ sở tại trường Chính trị tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Phó Trưởng khoa, Ths. Nguyễn Thị Thanh

Mobi: 0915358785

04 Nguyễn Khánh Ly Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở Chi bộ Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Thùy Dung

Mobi: 0971832786

05 Hoàng Anh Tuấn Nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động tại Công ty Điện lực nghệ An trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Mobi: 0902286684

06 Bùi Đình Thắng Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

ThS. Nguyễn Thị Mai Thương

Mobi: 0906053345

07 Nguyễn Thị Thủy Nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

ThS.Trần Văn Công

Mobi: 0968298283

08 Lê Thị Phương Dung Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Phó Trưởng khoa, ThS. Chu Văn Xuân

Mobi: 0984457268

09 Đinh Thị Thu Hương Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên CSHCM trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong giai đoạn hiện nay 

ThS. Nguyễn Thị Thu Sa

Mobi: 0917136222

10 Hồ Hữu Sơn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử tại Bệnh viện Mắt Nghệ An

ThS. Ngô Thị Vân

Mobi: 0914127137

11 Hoàng Thị Hà Vận dụng quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại Công ty Điện lực Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Phó Trưởng khoa, ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Mobi: 0915126610

12 Tăng Thị Khánh Vân Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Phó Trưởng khoa,Ths. Nguyễn Thị Loan

Mobi: 0912999492

13 Nguyễn Thị Kim Dung Vận dụng quy luật mâu thuẫn để giải quyết mâu thuẫn trong nhận thức và thực tiễn của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

ThS. Nguyễn Văn Phượng

Mobi: 0944388559

14 Nguyễn Thị Nhị Một số giải pháp nâng cao chất lượng việc "Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Trường THPT Cát Ngạn trong giai đoạn hiện nay

ThS. Mai Thị Thu Hiền

Mobi: 0916844286

15 Nguyễn Tiến Sơn Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên tại Đảng bộ cục Hải quan Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

ThS.Nguyễn Thị Hồng Giang

Mobi: 0945275660

Chú ý:

 Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp;
 Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày;
 Địa điểm nộp tiểu luận: Chủ nhiệm lớp tại trung tâm sau đó trung tâm nộp về Trường.