Liên kết
 
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Nghiên cứu, trao đổi

Đại hội XI của Đảng (năm 2011) xác định hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong ba đột phá chiến lược phải tập trung thực hiện. Đại hội XII của Đảng (năm 2016) đề ra nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện tốt đột phá chiến lược này...
Trong lịch sử nhân loại, mỗi con người, mỗi dân tộc đều có những sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, là khởi đầu của một bước ngoặt làm thay đổi số phận con người, dân tộc. Hồ Chí Minh là một con người có số phận cuộc đời gắn liền với số phận dân tộc Việt Nam. Đối với Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam, sự kiện ngày 5-6-1911,...
Trong suối nguồn tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam ta, phong cách làm việc của người luôn là mẫu mực cho những giá trị nhân văn cao cả của tâm hồn, trí tuệ, nhân cách, khí phách, tinh hoa văn hóa cao đẹp con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam....
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cho tới lúc chuẩn bị đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận và đánh giá cao vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong Di chúc thiêng liêng, Người khẳng định “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngạ...
Nho giáo là một học thuyết chính trị được Khổng tử khởi xướng, sau này được các học trò của ông bổ sung, phát triển với quan điểm lấy đạo đức là điểm mấu chốt để cải hóa xã hội, đem đến cho con người cuộc sống thái bình, thịnh trị....
Phân cấp trong hoạt động quản lý nhà nước đang trở thành một xu hướng chung của cách thức tổ chức hoạt động quản lý nhà nước của mỗi quốc gia. Vậy Quản lý Nhà nước là gì? Và thế nào là phân cấp trong hoạt động Quản lý Nhà nước?...
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn