Liên kết
 
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Nghiên cứu, trao đổi

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cho tới lúc chuẩn bị đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận và đánh giá cao vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong Di chúc thiêng liêng, Người khẳng định “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngạ...
Nho giáo là một học thuyết chính trị được Khổng tử khởi xướng, sau này được các học trò của ông bổ sung, phát triển với quan điểm lấy đạo đức là điểm mấu chốt để cải hóa xã hội, đem đến cho con người cuộc sống thái bình, thịnh trị....
Phân cấp trong hoạt động quản lý nhà nước đang trở thành một xu hướng chung của cách thức tổ chức hoạt động quản lý nhà nước của mỗi quốc gia. Vậy Quản lý Nhà nước là gì? Và thế nào là phân cấp trong hoạt động Quản lý Nhà nước?...
TCCS - Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của giai cấp nông dân, khu vực nông nghiệp, nông thôn. Chính sách của Đảng và Nhà nước...
Đạo đức có vai trò to lớn và tầm quan trọng trong đời sống xã hội. Đạo đức với những chuẩn mực giá trị đúng đắn là cốt lõi của văn hóa - nền tảng tinh thần và động lực phát triển của xã hội. Đạo đức góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội...
Các chuyên gia nhận định, Việt Nam là nước đi sau nhưng trong cuộc cách mạng 4.0, Việt Nam hoàn toàn có thể dẫn đầu bởi lợi thế của người đi sau, không vướng bận thành công trong quá khứ. Tại "Diễn đàn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4" do Bộ Công Thương tổ chức ngày 11/4...
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn