Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Khoa học - Thông tin - Tư liệu

Trong năm 2017, Hội đồng Khoa học Nhà trường đã cộng nhận 5 đề tài và 2 đề án cấp Trường. Các chủ nhiệm các đề tài, đề án đã hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học năm 2017. Cũng trong năm 2017 Hội đồng Khoa học tỉnh đã công nhận 1 đề tài cấp tỉnh của Nhà trường. Ngoài ra Hội đồng Khoa học Nhà trường công nhận 10 sáng kiến của các viên chức góp phần nâng cao quản lý và giảng dạy....
Ngày 28 tháng 2 năm 2016, Hội đồng Khoa học Trường phê duyệt 05 đề tài khoa học cấp trường năm 2016 của các tập thể, cá nhân. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các tập thể, cá nhân có đề tài khoa học được phê duyệt có trách nhiệm hoàn thiện bảo đảm đúng tiến độ theo quy định....
Ngày 29/01/2016 Hội đồng xét duyệt sáng kiến đã phê duyệt 10 sáng kiến năm 2016 của các cá nhân. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các cá nhân có đề tài sáng kiến được phê duyệt có trách nhiệm hoàn thiện đề cương theo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng và thực hiện các bước triển khai sáng kiến trong năm 2016 bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. ...
1. Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tên sáng kiến: Củng cố kiến thức các bài học phần triết học Mác – Lênin bằng những bài tập tình huống - Người đăng ký: Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó trưởng Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ...
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn