Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Văn bản hướng dẫn

Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Toàn bộ văn bản.
Tìm kiếm :    Thời gian ban hành:  
TTSố - Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
155/2008/TT-BTC20/06/2008Thông tư hướng dẫn thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2009 - 2011
240/2007/QĐ-BGDĐT01/08/2007Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
333/2005/QH1114/06/2005BỘ LUẬT DÂN SỰ.
415/1999/QH1021/12/1999BỘ LUẬT HÌNH SỰ
582/2006/QH1129/11/2006LUẬT CÔNG CHỨNG
667/2006/QH1129/06/2006LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
704/2007/QH1221/11/2007LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
811/2003/QH1104/08/2008LUẬT TỔ CHỨC HĐND & UBND
91448/QĐ - UBND24/04/2008Quyết định tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh
10184 - QĐ/TW03/09/2008Quyết định 184 - QĐ/TW của Ban bí thư TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
11115-QĐ/TW07/12/2007QUY ĐỊNH về những điều đảng viên không được làm
1208/2007/QH1221/11/2007Luật tương trợ tư pháp
1386/HD - TCT07/03/2007Hướng dẫn về cách trình bày báo cáo nghiên cứu đề tài khoa học, báo cáo nghiên cứu thực tế
1418/2010/NĐ - CP 05/03/2010Nghị định này quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
15BLDS12/03/2015Bộ luật này quy định những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình....
1660/2013/QĐ-UBND20/11/2013Ban hành Quy định về xét thưởng công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn