Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin nội bộ

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2020

        Ngày 5/7/2018, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Ngô Bá Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể trong nhà trường.

        Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Bá Cường đã trình bày Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa VIII nhiệm kỳ (2015-2020) và Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa VIII nhiệm kỳ (2015-2020) với những nội dung cơ bản: 1. Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ (2015 – 2020): những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Đảng bộ trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác xây dựng tổ chức đảng. 2. Những nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường từ nay đến năm 2020.

        Hội nghị đã được nghe Báo cáo Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 với những nội dung cơ bản: Những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác chính trị tư tưởng; xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết TW4 (khóa XII); nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nhiệt tình, thẳng thắn đóng góp ý kiến bổ sung vào bản báo cáo để báo cáo được hoàn thiện hơn.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và làm việc nghiêm túc, chu đáo của Đảng ủy Trường Chính trị Tỉnh, đồng thời thể hiện sự thống nhất cao với những nội dung của báo cáo. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ nhà trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là đổi mới phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng các đề tài, bài viết; phát huy tinh thần nêu gương của lãnh đạo nhà trường trong mọi hoạt động; chú trọng chăm lo mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động nhà trường...

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định những kết quả mà Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An đã đạt được trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời nhấn mạnh tập thể cán bộ, đảng viên nhà trường cần cố gắng khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong 3 năm qua cũng như trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục áp dụng các biện pháp lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao tinh thần chủ động của cán bộ, đảng viên; đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, cần tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo; tăng cường phối kết hợp với các ban, ngành trong việc mở lớp; tăng cường giám sát tình hình các lớp học, quản lý học viên…; Đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cần tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt việc tổ chức các Hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn…, đôn đốc việc viết bài, thực hiện các sáng kiến kinh nghiệm, tập trung cho công tác chuẩn bị phát hành Nội san, Kỷ yếu khoa học..; Về công tác Hành chính – Tổ chức cần tiếp tục cải tiến lề lối, tác phong làm việc, đảm bảo việc thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường; Các chi bộ khoa, phòng cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể để phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 mà trước mắt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt Đề án xây dựng và phát triển Trường Chính trị Nghệ An đến năm 2020.

Một số hình ảnh

Đ/C Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị

Đ/C Ngô Bá Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Đ/C Nguyễn Thị Thu Hà – Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh phát biểu
Đ/C Chu Văn Xuân - Phó trưởng Khoa Dân vận phát biểu
Đ/C Dương Thanh Bình - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng phát biểu

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn