Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin nội bộ

HỘI THẢO KHOA HỌC “TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NHỮNG GIÁ TRỊ LỚN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY”

Phòng KH - TT - TL

     Hòa chung trong không khí chào mừng kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018) và không khí thi đua của toàn Đảng, toàn dân hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). Ngày 4/5/2018, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học: “Tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Những giá trị lớn đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay”. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Công Mạnh – Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên Nhà trường; các phóng viên Đài PT-TH Nghệ An đến dự và đưa tin về Hội thảo.

     Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định: Trong suốt cuộc đời vĩ đại của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cho lịch sử dân tộc và cách mạng Việt Nam những giá trị tinh hoa, quý báu. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng những giá trị tinh túy của dân tộc và thời đại, là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong kho tàng đồ sộ đó, giá trị tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là viên ngọc sáng lấp lánh với những luận điểm khoa học và cách mạng có năng lực định hướng, dẫn dắt không chỉ ở nhận thức lý tính mà còn đạt đến giá trị tổ chức thực tiễn, cải tạo và dẫn dắt thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam. Đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, việc khai thác, quán triệt và vận dụng những giá trị quý báu trong tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc nhằm nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 32 –NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, trách nhiệm và hiệu quả, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 27 bài viết của nhiều nhà khoa học, khách mời từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trường Đại học Vinh, các cán bộ, giảng viên trường Chính trị Nghệ An. Tại Hội thảo có 10 lượt phát biểu ý kiến, tham luận tập trung vào những nội dung chính: Khẳng định giá trị khoa học, cách mạng trong tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di sản lý luận cách mạng của Đảng ta; về vai trò, tầm vóc của lý luận chính trị và công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung, phương châm, mục tiêu của công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng lý luận chính trị trong thực tiễn cách mạng; chỉ ra những khó khăn, thách thức đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay; đề xuất, giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới theo tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “Tư duy lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Những giá trị lớn đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay” là một trong những hoạt động khoa học sôi nổi năm 2018 của Trường Chính trị Nghệ An. Đây là hoạt động hết sức cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc nhằm nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Hội thảo đã nghiên cứu sâu hơn về các giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư duy lý luận của Người. Hội thảo tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, các đồng chí giảng viên, tạo diễn đàn khoa học bổ ích, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị. Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, đồng chí trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, ghi nhận sự phối hợp chuẩn bị chu đáo của Khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Phòng Khoa học – Thông tin – Tư liệu, các đại biểu, các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên trong Nhà trường đã ủng hộ và tham gia Hội thảo thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo
Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi Hội thảo
Đ/c Ngô Bá Cường - Trưởng phòng KH - TT - TL phát biểu tại buổi Hội thảo
Đ/c Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Hội thảo
Đ/c Nguyễn Văn Thành - Trưởng Khoa LL Mác Lenin, TT Hồ Chí MInh phát biểu
Đ/c Nguyễn Thị Loan - Phó trưởng Khoa Dân vận phát biểu
Toàn cảnh Hội thảo

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn