Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch công tác

TỔNG HỢP CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014
11/02/2015 7:46 AM

 

A

 

DANH HIỆU CÁ NHÂN

   
I Lao động tiên tiến 42 Trần Duy Rô Nin 16 Chu Văn Xuân
1 Trần Văn Công  43 Phan Văn Ninh 17 Nguyễn Văn Thành
2 Nguyễn Thị Hoài An 44 Nguyễn Thị Kim Oanh B DANH HIỆU TẬP THỂ
3 Thái Thị Kim Anh 45 Nguyễn Văn Phượng I Tập thể lao động tiên tiến
4 Nguyễn Tuấn Anh 46 Trần Thị Thiều Quang 1 Khoa Xây dựng Đảng
5 Trần Thị Ngọc Bảo 47 Phạm Thị Như Quỳnh 2 Phòng KH-TT-TL
6 Dương Thanh Bình 48 Nguyễn Thị Thu Sa 3 Khoa NN-PL
7 Nguyễn Hồ Cảnh 49 Thái Xuân Sang 4 Phòng HC - TC
8 Nguyễn Văn Cầu 50 Nguyễn Đình Thanh 5 Khoa Lý luận Mác-Lênin, TTHCM
9 Nguyễn Thị Chiên 51 Nguyễn Thị Thanh 6 Phòng Đào tạo
10 Nguyễn Văn Chính
52
Nguyễn Văn Thành 7 Khoa Dân vận
11 Ngô Bá Cường 53 Nguyễn Khắc Thắng C ĐỀ NGHỊ CẤP TRÊN KHEN THƯỞNG
12 Phùng Thị Thùy Dung 54 Phạm Thuỷ I. Đề nghị CTUBND tỉnh tặng Bằng khen 
13 Phan Tiến Dũng 55 Trần Thị Ngọc Thuý - Tập thể
14 Đinh Văn Dũng 56 Nguyễn Thị Mai Thương 1 Tập thể Trường Chính trị
15 Nguyễn Văn Điều 57 Nguyễn Quỳnh Trang 2 Phòng Đào tạo
16 Nguyễn Quang Đô 58 Phạm Thị Tuân 3 Khoa NN - PL
17 Nguyễn Thị Hồng Giang 59 Nguyễn Anh Tuấn - Cá nhân
18 Nguyễn Khắc Hà 60 Hoàng Xuân Tùng 1 Nguyễn Thanh Hiền
19 Võ Thị Thúy Hà 61 Nguyễn Tiến Uyên 2 Thái Xuân Sang
20 Nguyễn Thị Hằng 62 Ngô Thị Vân 3 Trần Duy Rô Nin
21 Phan Thị Thu Hằng 63 Lê Thị Vinh 4 Lê Thu Hường
22 Nguyễn Thanh Hiền 64 Lương Văn Vỹ 5 Nguyễn Tiến Uyên
23 Mai Thị Thu Hiền 65 Lê Anh Xuân 6 Nguyễn Phùng Khánh
24 Nguyễn Thị Sơn Hoa 66 Chu Văn Xuân II. Đề nghị CTUBND tỉnh công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
25 Nguyễn Thị Ánh Hồng 67 Đậu Văn Xuân
26 Phan Thị Thanh Huyền II Chiến sĩ thi đua cơ sở 1 Phạm Thị Như Quỳnh
27 Cao Thị Thu Huyền 1 Nguyễn Thanh Hiền 2 Nguyễn Thị Kim Oanh
28 Hồ Thị Hưng 2 Trần Viết Linh 3 Thái Xuân Sang
29 Phạm Thị Lan Hương 3 Nguyễn Hồ Cảnh III. Đề nghị CTUBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc
30 Trần Thị Hương 4 Trần Duy Rô Nin
31 Lê Thu Hường 5 Nguyễn Thị Kim Oanh 1 Trường Chính trị
32 Nguyễn Phùng Khánh 6 Phạm Thị Như Quỳnh 2 Phòng HC - TC
33 Cao Diệu Linh 7 Nguyễn Phùng Khánh 3 Khoa Dân vận
34 Trần Viết Linh 8 Thái Xuân Sang    
35 Nguyễn Thị Loan 9 Nguyễn Tiến Uyên    
36 Trần Bá Long 10 Lê Thu Hường    
37 Hoàng Thị Lương 11 Nguyễn Thị Hoài An    
38 Đặng Thị Lê Mai 12 Ngô Bá Cường    
39 Nguyễn Hằng Nga 13 Nguyễn Thị Thanh    
40 Ngô Thị Hằng Nga 14 Dương Thanh Bình    
41 Phạm Thị Nga 15 Nguyễn Anh Tuấn    
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn