Liên kết
 
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Thư viện trường

Giới thiệu sách mới nhập tại thư viện
06/08/2008 10:41 AM
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
 

Số đăng ký
cá biệt
MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 3K 5H / 705 - 706

Mạnh Hà
Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ / Mạnh Hà. - H.: TĐBK,2007.- 227tr.: 19cm.

3K 5H / 707 - 708

Lê Khánh Sơn
Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh / Lê Khánh Sơn (sưu tầm - biên soạn) - H.: Thanh niên 2007.-283tr.:19cm.

3K 5H / 709 - 710

Trần Đương
Những người được Bác Hồ đặt tên/ Trần Đương.- H.: VH-TT, 2006.- 238tr.: 19cm

3K 5H / 711 - 712

Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo (Hưởng ứng cuộc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). - H.: LĐXH, 2007. - 800tr.: 24cm

3K 5H / 713 - 714

Lê Phong
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Hành trình thơ văn - Hành trình dân tộc / Lê Phong. - H.: CAND, 2006. - 359tr.:19cm.

3K 5H / 715 - 716

Hồ Chí Minh
Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - H.: CTQG, 2005.- 298tr.: 19cm.

3K 5H / 717 - 718

Hoàng Thanh Đạm
Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước. / Hoàng Thanh Đạm. - H.: Lý luận chính trị, 2005. - 246tr.: 19cm.

3K 5H / 719 - 720

Trình Quang Phú
Đường Bác Hồ đi cứu nước/ Trình Quang Phú.- H.: Thanh niên, 2007.- 440tr.: 19cm
3K 5H / 721 - 722
Trần Đương
Hồ Chí Minh- nhà dự báo thiên tài/ Trần Đương.- H.: Thanh niên, 2007.- 172tr.: 19cm
  3K 5H / 723
Hồ Chí Minh
Về giáo dục thanh niên/ Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 2004.- 426tr.: 20,5cm
  3K 5H / 724
Bùi Đình Phong
Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới/ Bùi Đình Phong.- H.: Lao động, 2007.- 467tr.: 24cm.

  3K 5H / 725 - 726

Hồng Khanh
Chuyện thường ngày của Bác Hồ/ Hồng Khanh.- H.: Thông tấn, 2007.- 214tr.: 19cm

  3K 5H / 727 - 728

Sơn Tùng
Búp sen xanh/ Sơn Tùng.- H.: Kim đồng, 2007.- 351tr.: 19cm

  3K 5H / 729 - 730

Sơn Tùng
Bông sen vàng/ Sơn Tùng.- H.: Thông tấn, 2007.- 319tr.: 20,5cm

  3K 5H / 731 - 734

Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh (dưới dạng hỏi đáp)/ Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong…- H.: Lý luận Chính trị, 2007.- 186tr.: 19cm
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 34V / 1664 - 1670

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.- H.: Giáo dục, 2006.- 275tr.: 20,5cm

 34V / 1671 - 1675

Giáo trình kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản.- H.: Giáo dục, 2006.- 275tr.: 20,5cm

 3K 5H / 1676 - 1678

Nguyễn Hữu Khiến
Hỏi đáp về quản lý hành chính Nhà nước (Chương trình chuyên viên)/ Nguyễn Hữu Khiển, Trần Thị Thanh Thủy.- H.: Lý luận Chính trị, 2007.- 202tr.: 20,5cm
Tập 2:

 3K 5H / 1679 - 1681

Những nội dung cơ bản của Luật cư trú/ Trọng Hiếu (b.soạn).- H.: LĐ-XH, 2007.- 247tr.: 19cm

 3K 5H / 1682 - 1683

Nguyễn Văn Thảo
Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng/ Nguyễn Văn Thảo.- H.: Tư pháp, 2006.- 530tr.: 24cm
VĂN HỌC VIỆT NAM

 V 21 / 1549 - 1550

Lữ Huy Nguyên
Xuân Diệu - Thơ và đời/ Lữ Huy Nguyên (b.soạn và t.chọn).- H.: Văn học, 2004.- 467tr.: 19cm

 V 21 / 1547 - 1548

Vũ Thị Kim Xuyến
Xuân Quỳnh - Thơ và lời bình/ Vũ Thị Kim Xuyến (t.chọn và b.soạn).- H.: VH-TT, 2000.- 331tr.: 19cm

 V 21 / 1539 - 1546

Trần Ngưỡng
Yếu mềm gõ cửa (thơ)/ Trần Ngưỡng.- H.: Hội nhà văn, 2007.- 94tr.: 19cm

 V 21 / 1524 - 1538

Vũ An
Dâng Cỏ (thơ)/ Vũ An.- H.: Hội nhà văn, 2004.- 86tr.: 19cm

 V 21 / 1514 - 1523

Việt Phương
Cửa đã mở: thơ/ Việt Phương.- H.: Thanh niên, 2007.- 175tr.: 19cm
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

 N23 / 655

Zweig. Stefan
Điều bí mật khủng khiếp/ S.Zweig.- H.: Hội nhà văn, 2006.- 406tr.: 20,5cm .- (truyện ngắn chọn lọc thế giới).-

 N24 / 656 - 657

Mniszek.H
Con hủi: Tiểu thuyết / Helena Mniszek.- H.: Văn học, 2005.- 615tr.: 19cm

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn