Liên kết
 
 
 
 
Đăng nhập
 
Tài khoản :
Mật khẩu :
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Thư viện trường

Giới thiệu sách mới nhập tại thư viện
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
 

Số đăng ký
cá biệt
MỘT SỐ TÁC PHẨM VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 3K 5H / 705 - 706

Mạnh Hà
Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ / Mạnh Hà. - H.: TĐBK,2007.- 227tr.: 19cm.

3K 5H / 707 - 708

Lê Khánh Sơn
Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh / Lê Khánh Sơn (sưu tầm - biên soạn) - H.: Thanh niên 2007.-283tr.:19cm.

3K 5H / 709 - 710

Trần Đương
Những người được Bác Hồ đặt tên/ Trần Đương.- H.: VH-TT, 2006.- 238tr.: 19cm

3K 5H / 711 - 712

Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo (Hưởng ứng cuộc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh). - H.: LĐXH, 2007. - 800tr.: 24cm

3K 5H / 713 - 714

Lê Phong
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Hành trình thơ văn - Hành trình dân tộc / Lê Phong. - H.: CAND, 2006. - 359tr.:19cm.

3K 5H / 715 - 716

Hồ Chí Minh
Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - H.: CTQG, 2005.- 298tr.: 19cm.

3K 5H / 717 - 718

Hoàng Thanh Đạm
Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước. / Hoàng Thanh Đạm. - H.: Lý luận chính trị, 2005. - 246tr.: 19cm.

3K 5H / 719 - 720

Trình Quang Phú
Đường Bác Hồ đi cứu nước/ Trình Quang Phú.- H.: Thanh niên, 2007.- 440tr.: 19cm
3K 5H / 721 - 722
Trần Đương
Hồ Chí Minh- nhà dự báo thiên tài/ Trần Đương.- H.: Thanh niên, 2007.- 172tr.: 19cm
  3K 5H / 723
Hồ Chí Minh
Về giáo dục thanh niên/ Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 2004.- 426tr.: 20,5cm
  3K 5H / 724
Bùi Đình Phong
Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới/ Bùi Đình Phong.- H.: Lao động, 2007.- 467tr.: 24cm.

  3K 5H / 725 - 726

Hồng Khanh
Chuyện thường ngày của Bác Hồ/ Hồng Khanh.- H.: Thông tấn, 2007.- 214tr.: 19cm

  3K 5H / 727 - 728

Sơn Tùng
Búp sen xanh/ Sơn Tùng.- H.: Kim đồng, 2007.- 351tr.: 19cm

  3K 5H / 729 - 730

Sơn Tùng
Bông sen vàng/ Sơn Tùng.- H.: Thông tấn, 2007.- 319tr.: 20,5cm

  3K 5H / 731 - 734

Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh (dưới dạng hỏi đáp)/ Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong…- H.: Lý luận Chính trị, 2007.- 186tr.: 19cm
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 34V / 1664 - 1670

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.- H.: Giáo dục, 2006.- 275tr.: 20,5cm

 34V / 1671 - 1675

Giáo trình kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản.- H.: Giáo dục, 2006.- 275tr.: 20,5cm

 3K 5H / 1676 - 1678

Nguyễn Hữu Khiến
Hỏi đáp về quản lý hành chính Nhà nước (Chương trình chuyên viên)/ Nguyễn Hữu Khiển, Trần Thị Thanh Thủy.- H.: Lý luận Chính trị, 2007.- 202tr.: 20,5cm
Tập 2:

 3K 5H / 1679 - 1681

Những nội dung cơ bản của Luật cư trú/ Trọng Hiếu (b.soạn).- H.: LĐ-XH, 2007.- 247tr.: 19cm

 3K 5H / 1682 - 1683

Nguyễn Văn Thảo
Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng/ Nguyễn Văn Thảo.- H.: Tư pháp, 2006.- 530tr.: 24cm
VĂN HỌC VIỆT NAM

 V 21 / 1549 - 1550

Lữ Huy Nguyên
Xuân Diệu - Thơ và đời/ Lữ Huy Nguyên (b.soạn và t.chọn).- H.: Văn học, 2004.- 467tr.: 19cm

 V 21 / 1547 - 1548

Vũ Thị Kim Xuyến
Xuân Quỳnh - Thơ và lời bình/ Vũ Thị Kim Xuyến (t.chọn và b.soạn).- H.: VH-TT, 2000.- 331tr.: 19cm

 V 21 / 1539 - 1546

Trần Ngưỡng
Yếu mềm gõ cửa (thơ)/ Trần Ngưỡng.- H.: Hội nhà văn, 2007.- 94tr.: 19cm

 V 21 / 1524 - 1538

Vũ An
Dâng Cỏ (thơ)/ Vũ An.- H.: Hội nhà văn, 2004.- 86tr.: 19cm

 V 21 / 1514 - 1523

Việt Phương
Cửa đã mở: thơ/ Việt Phương.- H.: Thanh niên, 2007.- 175tr.: 19cm
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

 N23 / 655

Zweig. Stefan
Điều bí mật khủng khiếp/ S.Zweig.- H.: Hội nhà văn, 2006.- 406tr.: 20,5cm .- (truyện ngắn chọn lọc thế giới).-

 N24 / 656 - 657

Mniszek.H
Con hủi: Tiểu thuyết / Helena Mniszek.- H.: Văn học, 2005.- 615tr.: 19cm

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn