Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nghiên cứu, trao đổi

NGUYỆN KHÔNG THẸN VỚI LỊCH SỬ, QUYẾT KHÔNG PHỤ SỰ ỦY THÁC CỦA DÂN

 

     Ngoại xâm có thể cướp nước, và mất nước chúng ta chỉ mất giang sơn xã tắc và còn có cơ lấy lại được, nhưng giặc nội xâm làm huynh đệ tương tàn “nồi da xáo thịt”, làm dân tộc suy kiệt tự bại vong, giống nòi tự diệt.

     Quốc bảo Lòng Dân thiêng liêng và vô giá

     Nước Việt Nam ta độc lập! Non sông gấm vóc Việt Nam ta thống nhất từ Mục Nam Quan cực Bắc, Mũi Cà Mau vạn dặm phương Nam tới Trường Sơn, các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Tổ quốc hiên ngang trong sóng gió Biển Đông! Đất nước Việt Nam mà ông cha ta để lại dọc ba miền Bắc - Trung - Nam thống nhất liền một dải và thiêng liêng vô giá. Dân tộc Việt Nam ta dù ở vùng xuôi, miền ngược  hay đang ở khắp bốn bể năm châu đều là đồng bào con Lạc cháu Hồng, kể từ thuở các Vua Hùng mở nước, trải đã mấy nghìn năm!

     Dưới ngọn cờ của Đảng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta lớn lên từ giang san xã tắc ngàn năm của ông cha để lại, sinh thành và lớn lên cùng dân tộc, từ chiếc nôi truyền thống mấy ngàn năm văn hiến Việt Nam, Đảng ta - đội tiền phong của dân tộc, “đứa con nòi của nhân dân lao động” - cùng 95 triệu đồng bào ta đưa Tổ quốc Việt Nam từ nô lệ xiềng gông “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, xây dựng lại giang sơn “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đang tự tin trong nhân loại tiến bộ, kiên định bước mạnh trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!

     Nhớ lại, năm 1930-1931, khi ấy, Đảng chỉ mới đầy một tuổi dân tộc, đã cùng Nhân dân làm một cuộc duyệt binh lịch sử Xô-viết Nghệ - Tĩnh, báo hiệu Tổ quốc nhất định cập bến độc lập, tới ngày tự do! 
Đảng cộng sản Việt Nam, Chống tham nhũng, Xét xử các vụ đại án, thành lập Đảng

     Nhớ lại mười lăm năm sau đó, với Mùa thu Ất Dậu, bằng một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng cùng Nhân dân lật nhào ngai vàng ngàn năm phong kiến thống trị và phá tan xích xiềng ngót một trăm năm nô lệ thực dân Pháp, để dân tộc hồi sinh và bảo vệ bằng mọi giá một nước Việt Nam dân chủ và nền độc lập tự do non trẻ thiêng liêng và vô giá!

     Nhớ lại tròn sáu mươi tư năm trước, ngày 7-5-1954, dưới ngọn cờ của Đảng, Quân đội ta, toàn thể dân tộc Việt Nam ta làm nên một Điện Biên lừng lẫy, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ và gian khổ!

     Nhớ lại ngày 30-4-1975, Đảng ở tuổi 45, với sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, Việt Nam tiến hành một cuộc Tổng tiến công Mùa Xuân quét sạch đế quốc Mỹ xâm lăng và bè lũ ngụy quyền của chúng, thống nhất nước nhà!

     Nhớ lại gần 40 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng, hồn thiêng sông núi hun đúc chí khí dân tộc “chúng chí thành thành”, Nhân dân ta nổi thêm một trận gió to quét sạch bùn nhơ phía Tây Nam bờ cõi, buộc làm một cuộc tự vệ cương thổ lịch sử, đã san định hai mặt biên thùy Tổ quốc, như lời bố cáo của Quang Trung Nguyễn Huệ cùng thiên hạ: “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”! 

     Hiến pháp 1992 bổ sung và sửa đổi, đã xác quyết năm 2013, với hơn 26 triệu ý kiến đóng góp của đồng bào, đã xác tín sức mạnh vô địch của tinh thần “chúng chí thành thành”, đưa dân tộc Việt Nam ta vững vàng tiếp tục tiến lên phía trước! Thử hỏi chặng đường lịch sử nào không có Nhân dân?

     Không có Nhân dân không có tất cả! Sức mạnh Lòng Dân vô địch!

     Gần một thế kỷ qua, Lòng Dân – “chúng chí thành thành”, dưới ngọn cờ của Đảng, đã trở thành Quốc bảo tiếp tục dựng nước, gìn giữ sơn hà xã tắc ông cha, trong thời đại mới!

     Dân tộc Việt Nam đã và đang mang trong mình Quốc bảo đó nhịp bước cùng nhân loại, trong thời đại mới.

     Và, trong lòng dân tộc, Đảng ta - “đứa con nòi” của nhân dân, người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân lao động nước nhà, người chiến sỹ rất mực tin cậy và thủy chung, người bạn rất mực nhân ái và chan hòa của đồng chí và bầu bạn quốc tế khắp năm châu – sống trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành cùng đất nước, không phụ lòng tin cậy, sự ủy thác của Nhân dân.

     Toàn thể cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam anh em dù ở trong nước hay xa Tổ quốc đã sống, đang sống và sẽ sống không hổ thẹn với lịch sử, không vong ơn bội nghĩa với ông cha!

     Và, dưới ngọn cờ của Đảng, Tổ quốc Việt Nam mấy ngàn năm dồn tụ, kết tinh nhuệ khí linh thiêng “ý chí Nhân dân là bức tường thành” trước mọi hiểm nguy và bảo đảm thành công của 30 năm đổi mới, tiếp tục khẳng định mình với vị thế mới, tầm vóc mới, sánh vai cùng các nước trên trường quốc tế; tô thắm thêm sức mạnh mấy ngàn năm và nâng tầm uy tín Việt Nam, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng danh là Tổ quốc của con Lạc cháu Hồng! 

     Cổ nhân nói: Ý dân là ý trời, ai lấy được Lòng dân là người đó lấy được thiên hạ. Trần Hưng Đạo nói: “Khoan thư sức dân ấy là kế bền rễ sâu gốc, là thượng sách giữ nước”. Nguyễn Trãi viết: “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (Làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước).

     Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với Nhân dân lại đòi hỏi chăm lo ở một tầm cao mới, với chất lượng mới như bây giờ! Đạo lý và pháp lý, được thực thi một cách minh bạch và dân chủ, phải là những thanh bảo kiếm trên hành trình này! Ai vi phạm thì khuyên răn, và cần thiết phải nghiêm trị.

     Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ khi Nhân dân mất niềm tin vào chính chúng ta! 

     Chúng ta làm trái đi là vong ân bội nghĩa với lịch sử, là hổ thẹn với ông cha; là tự tước bỏ Quốc bảo giữ và dựng nước hiện nay, là chuốc họa sát thân, chính là vô hình trung chà đạp lên giang san gấm vóc nước Việt mấy ngàn năm được dựng xây và bảo vệ bằng máu và mô hôi của triệu triệu đồng bào!  

     Tổ quốc - Dân tộc - Nhân dân - hằng số ấy là bất biến và thiêng liêng vô giá!

     Đảng xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc, của Nhân dân

     Trong hành trình cùng dân tộc, dù còn không ít thiếu sót cấp bách phải sữa chữa, dù có những điều chưa thật là vui, những chính những thời khắc cam go nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam - “đứa con nòi” của dân tộc ta, luôn ghi nhớ lời và rèn luyện theo lời Người, và trưởng thành nhờ sự chở che, vững vàng hơn nhờ tấm lòng khoan hậu, yêu thương của đồng bào ta, mà ai ai cũng luôn luôn mong cho Đảng xứng đáng hơn với niềm tin của dân tộc và bạn bè khắp năm châu!

     Theo lời Người, không phụ sự tin cậy và ủy thác của Nhân dân, Đảng ta phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “là đạo đức, là văn minh, là khối thống nhất là hòa binh ấm no”!

     Suốt 88 năm qua, Đảng nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của Dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của Nhân dân; mãi xứng đáng là Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đặng không hổ thẹn với lịch sử, quyết không vong ân bội nghĩa với ông cha!

     Ai tự tách mình ra khỏi điều thiêng liêng ấy là tự đào thải mình khỏi 95 triệu đồng bào con dân nước Việt! Ai mưu toan trục lợi, làm hại Quốc thể, làm hổ thẹn đồng bào, người đó đó không có chỗ trong lòng dân tộc, trong lòng Nhân dân!

     Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng Nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc linh thiêng, trước biển lớn thế giới, dẫn dắt Dân tộc nhịp bước 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và yêu cầu thao thiết của đồng bào, Đảng chúng ta đang nỗ lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

     Đảng cầu thị, tự kỷ luật nghiêm khắc, thành tâm và sâu sắc, với quyết tâm lớn từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, việc trước mắt cấp bách là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống quan liêu, tham nhũng và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên; rèn rũa mình ngang tầm nhiệm vụ của người đứng mũi chịu sào trước lịch sử, do Nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó, vững vàng thực thi các quyết sách chính trị của Đại hội thứ XII của Đảng! Đảng phải xứng đáng là một Đảng cách mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ.

     Không một ai có thể cản nổi Con tàu Đổi mới toàn diện, đồng bộ, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

     Người xưa nói: Không biết xấu hổ thì không thành thành người được! Ấy là liêm sỉ ở đời! Không trừ một ai, dù là người đứng đầu bộ máy các cấp hay người công dân bình thường luôn phải tự vấn mình về nghĩa vụ công dân, luôn phải biết tự hổ thẹn với lương tâm về đạo lý làm người! Không trừ một cấp nào, dù là cao nhất, nếu lương tâm không đủ thức tỉnh, đạo lý chưa đủ răn đe thì pháp luật phải được toàn dụng. Không một thời thịnh trị nào và không một kỷ nguyên nào trong lịch sử nước nhà (và trên thế giới) không hành động như thế cả.

     Cả dân tộc tộc, dù hy sinh tất cả chứ nhất định không thể để chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” bị xúc phạm, bị chà đạp hay dập vùi! Cả dân tộc, dẫu bao thế hệ đổ mồ hôi, sôi giọt máu, quyết không thể Nhân dân làm nô lệ, dân tộc yếu hèn và nhục nhã, Quốc sỉ Việt Nam không thể bị vấy bẩn và bị tiêu vong!

     Mấy ngàn năm qua, giặc đến nhà thì “đàn bà cũng đánh”, muôn người như  “cha con một bụng” và toàn dân ra trận, và trận nào đánh giặc thì cũng muôn dân đầu quân, “cả nước giúp sức”! Và, thời nào cũng thế, khi đất nước bị xâm lăng, cả dân tộc Việt Nam “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” bằng sự gan góc, hy sinh, giành giữ và bảo vệ bằng mọi giá những quyền cơ bản thiêng liêng của đất nước, của con người là: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc!

     Hôm qua, chống ngoại xâm, dù hy sinh cả dân tộc, chúng ta không sợ. Hôm nay, chống nội xâm, với những kẻ thù: tham nhũng, quan liêu…, dù khốc liệt và cả đổ máu, hy sinh, tối thiểu phải đặt ngang với chống ngoại xâm, chúng ta lại quyết càng không sợ. Nếu không sẽ lâm vào thất bại và nguy cơ đổ vỡ rất cận kề.

     Ngoại xâm có thể cướp nước, và mất nước chúng ta chỉ mất giang sơn xã tắc và còn có cơ lấy lại được, nhưng giặc nội xâm làm huynh đệ tương tàn “nồi da xáo thịt”, làm dân tộc suy kiệt tự bại vong, giống nòi tự diệt và thế là lúc ấy chúng ta chẳng còn gì nữa cả! Phải dựa vào Nhân  dân, với cương lĩnh hành động: Không có Lòng Dân, sức Dân sẽ không có sự thành công nào của cách mạng! Đảng ta đang tựa lưng vào sức mạnh lịch sử mấy ngàn  năm, trên nền tảng Lòng Dân trường cửu, quyết  hoàn thành trọng trách lịch sử dân tộc giao phó, để Việt Nam trở nên mạnh mẽ, thịnh vượng và hùng cường. Đó là bản lĩnh Việt Nam!

     Con đường dân tộc đang tới “năm bản lề” nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng -2018 - đã mở ra trước mắt, dù nghìn trùng khó khăn, nhưng tương lai tràn đầy xán lạn!

Không gì cản được!

Theo vietnamnet.vn

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn