Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin nội bộ

HỘI THẢO KHOA HỌC: “ĐỒNG CHÍ CHU HUY MÂN VỚI MIỀN TRUNG VÀ NHÂN DÂN NGHỆ AN”; “ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH KHAI VỚI ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN NGHỆ AN”

                                                                                                          Phòng KH-TT-TL

          Ngày 2/10/2017, tại Trường Chính trị Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Chu Huy Mân với miền Trung và nhân dân Nghệ An” và Hội thảo: “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An”. Dự Hội thảo có các đồng chí: PGS. TS Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ của Đảng; TS. Lý Việt Quang - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; Kha Văn Tám – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các nhà khoa học, cán bộ, chuyên viên đại diện cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phòng chính trị Quân khu 4, Trường Chính trị Tỉnh, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của đồng chí Chu Huy Mân và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

          Các bài tham luận, các ý kiến, góp ý trách nhiệm, nghiêm túc tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: các nhân tố tác động đến việc hình thành tài năng và nhân cách con người; công lao, đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng, với công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; dấu ấn sâu đậm với dải đất miền Trung, đặc biệt là quê hương Nghệ An của đồng chí Chu Huy Mân và Nguyễn Thị Minh Khai. Cung cấp một số thông tin, số liệu, kết quả nghiên cứu mới về sự nghiệp cách mạng của các đồng chí, góp phần bổ sung, làm đầy đủ tư liệu để xây dựng và hoàn thiện các công trình nghiên cứu về các lãnh tụ trong các thời kỳ của Đảng ta.

          Phát biểu tổng kết Hội thảo, các đồng chí PGS.TS Phạm Ngọc Anh đã nhấn mạnh: Những bài học rút ra từ Hội thảo “Đồng chí Chu Huy Mân với miền Trung và nhân dân Nghệ An” và Hội thảo: “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An” có giá trị bồi đắp truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, lẽ sống và lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là hình thành nhân cách, lý tưởng, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam của thế hệ trẻ trong xu thế đất nước hội nhập hiện nay./.

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn