Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin tức, sự kiện

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng an toàn giao thông (tháng 9) năm 2009

Triển khai thực hiện Tháng an toàn giao thông (tháng 9) năm 2009 Nghệ An: 07:39-20/08/2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 269/UBND-NC

Vinh, ngày 10 tháng 08 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Tháng an toàn giao thông (tháng 9) năm 2009

 

Thực hiện Chỉ thị số 718/TTg ngày 01/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tháng 9 hàng năm là " Tháng an toàn giao thông" và Kế hoạch số 238/UBATGTQG ngày 15/7/2009 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về hoạt động "Tháng an toàn giao thông" năm 2009, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển nhiệm vụ cụ thể công tác bảo đảm trật tự ATGT, với chủ đề trọng tâm là "Tháng Văn hoá giao thông" như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp, trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATGT. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo hước chuyển biến mới về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, từng bước hình thành "Văn hoá giao thông" trong mỗi người dân.

2. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các yếu tố gây mất an toàn giao thông, phấn đấu mục tiêu làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về: số vụ, số người chết và số người bị thương so với thời gian trước, không để xẩy ra tình trạng ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN XÂY DỰNG VĂN HOÁ GIAO THÔNG

Văn hoá giao thông được biểu hiện bằng hành vi ứng xử theo các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, cái thiện, cái đẹp, tính nhân ái và đúng pháp luật của người tham gia giao thông.

Xây dựng văn hoá giao thông, nhằm tạo nên thói quen cư xử có văn hoá, đúng pháp luật và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức truyền thống, biểu hiện nếp sống văn minh, hiện đại của con người khi tham gia giao thông, cụ thể nội dung bao gồm các tiêu chí cơ bản sau:

1. Tiêu chí văn hoá giao thông

a. Hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; không vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

b. Khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ người khác;

c. Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt khi vi phạm hành chính về giao thông.

2. Một số hành vi thể hiện Văn hoá giao thông

a. Đối với người tham gia giao thông

- Đi đúng làn đường, phần đường tuân thủ quy tắc giao thông, tốc độ, dừng đỗ xe đúng quy định; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp máy; không vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

- Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

- Khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kể cả khi không có lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường;

- Không thực hiện các hành vi có nguy cơ gây nguy hiểm cho mình và cho cộng đồng khi tham gia giao thông;

- Thực hiện các quy định, nội quy tại bến xe, bến tàu, bến phà, bến khách ngang sông và trên các phương tiện giao thông công cộng.

b. Đối với cư dân sinh sống ven đường

Không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thuỷ; không sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dịch vụ; phê phán, ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như: rải đinh trên đường; ném đất, đá lên tàu hoả; xả rác nước thải ra đường...

c. Đối với lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao;

- Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật;

- Có thái độ hoà nhã trong giao tiếp, ứng xử khi trực tiếp đối thoại với người tham gia giao thông;

- Không sách nhiễu hoặc tiêu cực khi thi hành công vụ;

- Tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn;

- Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi khi tham gia giao thông.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền:

a. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hoá giao thông, biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong văn hoá giao thông và phê phán những cá nhân, tập thể có hành vi thiếu văn hoá.

b. Khẩu hiệu phục vụ tuyên truyền:

- Văn hoá giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về giao thông.

- Đi bộ và sang đường đúng nơi quy định

- Điều khiển phương tiện đi bên phải theo chiều đi của mình

- Đi đúng phần đường, làn đường quy định khi tham gia giao thông

- Không lái xe khi đã uống rượu, bia

- Đội mũ bảo hiểm cho cả trẻ em khi đi mô tô, xe máy.

- Phải thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế phía trước ô tô.

c. Phương pháp tuyên truyền: Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, liên hoan văn nghệ, thi tìm hiểu an toàn giao thông; thông qua các hoạt động tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân phố, thôn, bản; hoạt động giáo dục của nhà trường để nội dung tuyên truyền đến được với mọi nhà, mọi người, mọi cơ quan, tổ chức. Tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với cưỡng chế để đạt kết quả cao.

d. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia với Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Giáo dục hội viên, đoàn viên gương mẫu và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Đề án phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể xã hội cấp tỉnh với Ban an toàn giao thông tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông kể cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục nâng cao công tác bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông, bổ sung hoàn thiện hệ thống thiết bị phụ trợ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

4.Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách và hàng hoá đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, tiện lợi cho nhân dân.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải toả hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn II theo Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức ra quân thực hiện Tháng an toàn giao thông năm 2009 vào ngày 31/8/2009. Sau lễ phát động, tổ chức các lực lượng đồng loạt ra quân mở đợt tổng giải toả hành lang an toàn giao thông, các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ, đặt biển quảng cáo; phối hợp với các đơn vị quản lý công trình giao thông căn cứ vào kết quả đã rà soát thống kê để thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh và đường sắt đảm bảo đúng tiến độ giai đoạn II - Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 94/UBND của UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhất là việc huy động lực lượng Công an cấp xã, phường phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự mở đợt tổng kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, tụ tập đua xe và cỗ vũ đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp máy...

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể xã hội thường xuyên thông báo, về nội dung mới của Luật giao thông đường bộ năm 2008 và các biện pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên hệ thống loa phát thanh ở phường xã, khối xóm, vận động các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ký cam kết, quản lý chặt chẽ và giáo dục thanh, thiếu niên học sinh không vi phạm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước.

- Tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát tại các bến khách ngang sông, nhất là tại các bến đò có đông học sinh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm việc đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật hoặc không có các thiết bị cứu sinh vào hoạt động, chở quá tải trọng cho phép, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong mùa mưa lũ sắp tới.

2. Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp với UBND Thành phố Vinh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng an toàn giao thông trên toàn tỉnh vào ngày 31/8/2009.

- In ấn, phát hành các tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và các tài liệu về trật tự an toàn giao thông để cấp cho các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền về Tháng an toàn giao thông.

- Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện tháng an toàn giao thông năm 2009.

3. Sở Giao thông - Vận tải, Khu Quản lý đường bộ 4

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình giao thông tăng cường duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác; khẩn trương rà soát thay thế, bổ sung các biển báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa bất hợp lý. Nhanh chóng xử lý, khắc phục các "điểm đen" nơi thường xẩy ra tai nạn giao thông. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các thành viên Tổ cưỡng chế giải toả hành lang an toàn giao thông cấp huyện tổ chức giải toả các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn II theo Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai thực hiện các quy định mới về quản lý vận tải hành khách theo Luật giao thông đường bộ năm 2008.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự kiểm tra tại các khu vực bến xe, bến tàu, bến khách ngang sông để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: đưa phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật vào hoạt động vận tải, chở quá số người quy định, phương tiện không vào bến, hoạt động không đúng tuyến đã đăng ký, dừng, đậu đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

4. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các lực lượng mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, địa bàn, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: xe khách chở quá số người quy định, chèn ép khách, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, không có giấy phép lái xe, vi phạm tốc độ, vi phạm quy định về sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện; không chấp hành quy định về thắt dây an toàn khi đi ô tô; lạng lách, đánh võng, tụ tập đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp máy, chú trọng phát hiện và xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai theo quy định.

- Chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm các quy định về vận tải khách, hàng hoá trên các tuyến đường thuỷ nội địa. Chủ động phát hiện và kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, phương tiện không bảo đảm an toàn, nhất là tại các bến đò có đông học sinh qua lại trong mùa mưa lũ sắp tới.

5. Sở Giáo dục - Đào tạo

- Chỉ đạo các trường đưa nội dung tuyên truyền về Văn hoá giao thông vào nội dung hoạt động của nhà trường, tổ chức ký cam kết giữa các em học sinh với nhà trường và gia đình không sử dụng mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định, không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, không đi xe đạp dàn hàng ngang gây cản trở và ùn tắc giao thông ngay từ đầu năm học 2009.

- Tuyên truyền vận động các gia đình, phụ huynh học sinh thực hiện việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, khi tham gia giao thông.

- Điều động học sinh tham gia mít tinh lễ phát động tháng An toàn giao thông năm 2009.

6. Tiểu ban tuyên truyền pháp luật, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ưu tiên thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền về các điểm mới của Luật giao thông đường bộ 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các biện pháp phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông trong tháng an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

- Tổ chức các đợt vận động đến từng hộ gia đình, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hoá giao thông trong nhân dân, thành lập các tổ tự quản để duy trì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường, xã, nơi cư trú. Phát động phong trào thi đua, vận động mọi người cùng hành động thiết thực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

- Tỉnh Đoàn thanh niên huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn trật tự an toàn giao thông tại các nút giao thông có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với ngành Giáo dục & Đào tạo và các ngành liên quan phát động và tổ chức các hội thảo về chủ đề "Đoàn viên thanh niên với Văn hoá giao thông" trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

8. Các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh

Các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương theo địa bàn được phân công chỉ đạo và kiến nghị những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh) để tiếp tục chỉ đạo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này và căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 25/8/2009 và đồng loạt phát động lễ ra quân hưởng ứng Tháng an toàn giao thông vào ngày 31/8/2009.

Lễ phát động cấp tỉnh: Giao UBND thành phố Vinh chủ trì phối hợp với Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra quân hưởng ứng thực hiện tháng an toàn giao thông năm 2009 tại câu lạc bộ Lao động tỉnh.

2. Kết thúc đợt cao điểm thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo danh sách cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng an toàn giao thông đề nghị khen thưởng) về Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh trước ngày 02/10/2009 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Hồ Đức Phớc

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn