Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin nội bộ

TỔNG QUAN HỘI THẢO KHOA HỌC “Bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính”

 

Hội thảo khoa học cấp trường với vấn đề “Bổ sung, cập nhật kiến thứ mới trong giảng dạy chương trình trung cấp LLCT-HC” đã nhận được hơn 20 bài viết của các giảng viên, cán bộ, viên chức trong nhà trường. Nội dung các bài viết đã phản ánh phong phú, đa dạng và đề cập được vấn đề mà hội thảo đặt ra.

Chiều ngày 29/6/2017, tại Trường Chính trị Nghệ An, hội thảo khoa học đã diễn đã diến ra thành công tốt đẹp, đạt chất lượng cao. Tại hội thảo, đã có 6 tham luận được trình bày, có 9 lượt ý kiến phát biểu trao đổi, trong đó có ý kiến của Ths. Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ý kiến phát biểu kết luận của Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Sau đây là những diễn biến chính của hội thảo được tổ thư ký tổng hợp.

1. Ths.Nguyễn Văn Thành (Trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh) phát biểu thông qua chương trình, giới thiệu đại biểu, mời chủ trì, thư ký lên làm việc và phát biểu khai mạc hội thảo.

- Chủ trì hội thảo:

+ Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường;

+ Ths.Nguyễn Văn Thành - Trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh.

- Thư ký hội thảo:

+ Ths. Ngô Bá Cường – Trưởng phòng KH-TT-TL;

+ Ths. Nguyễn Văn Điều – Gv Khoa Lý luận MLN, TTHCM.

2. Phát biểu đề dẫn của Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa – Chủ trì hội thảo phát biểu đề dẫn.

 Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa nhấn mạnh việc thường xuyên cập nhật kiến thức mới cả về lý luận và thực tiễn là một yêu cầu, nhiệm vụ của giảng viên trong tình hình mới và là yêu cầu không thể thiếu đối với việc nâng cao hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị, trong đó có chương trình Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính. Đồng chí khẳng định Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, các giảng viên, đồng thời tạo diễn đàn khoa học nghiêm túc góp phần đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách và những giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính.

Phát biểu đề dẫn cũng đồng thời gợi mở những vấn đề các đại biểu, các nhà khoa học cần tập trung trao đổi làm rõ, như: Trao đổi kinh nghiệm việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong quá trình giảng dạy chương trình TCLLCT-HC thời gian qua; Trao đổi về việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới, hoàn chỉnh giáo trình; việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong việc nghiên cứu, giảng dạy các môn học cụ thể trong chương trình…

3. Phát biểu tham luận tại hội thảo:

          Hội thảo đã có 6 tham luận được trình bày theo các nhóm vẫn đề chính được Ban tổ chức hội thảo lựa chọn, cụ thể:

          3.1. Tham luận của Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh (Phó Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh) “Một vài kinh nghiệm trong bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong giảng dạy chương trình trung cấp LLCT-HC”. Với những nội dung chính:

          - Yêu cầu, tầm quan trọng của việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong quá trình giảng dạy chương trình TCLLCT-HC hiện nay.

          - Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình bổ sung, cập nhật kiến thức mới.

          - Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong quá trình giảng dạy chương trình TCLLCT-HC hiện nay.

3.2. Tham luận của Ths. Ngô Thị Vân (Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng) “Một số kinh nghiệm trong bổ sung, cập nhật kiến thức mới một cách hợp lý, hiệu quả trong giảng dạy bộ môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”. Với những nội dung chính:

- Sự cần thiết của việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong bài giảng môn lịch sử Đảng trong chương trình TCLLCT-HC hiện nay.

- Những tồn tại trong bản thân người giảng viên trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới khi giảng dạy.

- Đề xuất các nhóm giải pháp…

3.3. Tham luận của Ths. Dương Thanh Bình (Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng) “Một số vấn đề về bổ sung kiến thức trong giảng dạy môn học “đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội””. Với những nội dung chính:

- Nêu rõ những ưu điểm mà giáo trình mới đạt được trong việc bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình môn học.

- Những khuyết điểm của giáo trình mới cần khắc phục như: kết cấu, nội dung cập nhật mới, tính chuẩn xác của một số nội dung…

- Từ đó, tham luận xác định: Bản thâm mỗi người giảng viên cần kịp thời và chủ động trong việc điều chỉnh, bổ sung khi nghiên cứu, giảng dạy để nâng chất lượng bài giảng trong từng chuyên đề.

3.4. Tham luận của Ths. Phan Thị Thanh Huyền (Giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh) “Bổ sung cập nhật kiến thức mới – nhiệm vụ cấp thiết đối với nội dung giảng dạy phần đường lối kinh tế trong chương trình trung cấp LLCT-HC”. Với những nội dung chính:

Tham luận đã đặt ra 2 câu hỏi để trao đổi:

- Việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới cần đáp ứng được những yêu cầu nào?

- Phương pháp giảng dạy như thế nào để đạt hiệu quả khi trình bày những nội dung đã được bổ sung, cập nhật mới?

3.5. Tham luận của Ths. Phạm Thị Như Quỳnh (Phó Trưởng khoa Khoa Dân vận) “Một số trao đổi về việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong việc soạn, giảng phần nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở”. Với những nội dung chính:

- Nêu một số ưu điểm của giáo trình mới bộ môn nghiệp vụ công tác đoàn thể (về kết cấu, về các nội dung mới được bổ sung, cập nhật).

- Nêu phương pháp của việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới qua việc nêu ví dụ trong các chuyên đề môn học nghiệp vụ công tác đoàn thể.

- Một số kiến nghị đối với việc điều chỉnh kết cấu nội dung một số điểm trong giáo trình mới của khoa Dân vận.

3.6. Tham luận của Ths. Nguyễn Thị Chiên (Giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh) “Một số ý kiến về bổ sung, cập nhật kiến thức mới môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình trung cấp LLCT-HC”. Với những nội dung chính:

- Việc bổ sung, điều chỉnh giáo trình mới vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, kiến nghị đề ra.

- Đề xuất một số kiến nghị về thực hiện chương trình, nội dung môn học tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Ý kiến phát biểu trao đổi:

4.1. Ý kiến phát biểu của Ths. Trần Viết Linh – Phó Hiệu trưởng (2 lượt phát biểu):

- Trao đổi thêm về bài tham luận của Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh khi xác định “nói cái học viên cần nghE chứ không phải nói cái giảng viên biết”. Từ đó, xác định rõ quan điểm giảng dạy LLCT cần phải mang tính định hướng, tuân thủ nội dung chương trình theo quy định.

- Việc sửa đổi, bổ sung chương trình giảng dạy LLCT cần phải xác định là một công việc lâu dài, khó khăn.

- Cần phải xác định nội dung giáo trình mới vẫn còn những bất cập, tồn tại chưa được khắc phục, do đó, đề nghị các giảng viên trong quá trình nghiên cứu giảng dạy phải chủ động trong việc bổ sung, cập nhật xây dựng giáo án bài giảng hoàn chỉnh.

4.2. Ý kiến phát biểu của Ths. Nguyễn Khắc Thắng – Trưởng khoa Nhà nước & Pháp luật:

Việc ban hành giáo trình mới bên cạnh những cái được, rõ ràng chúng ta thấy còn nhiều bất cập, tồn tại, như:

- Nội dung chương trình dài, trong khi thời lượng ít cho nên rất khó khăn trong việc giảng dạy.

- Kết cấu 1 số chuyên đề vẫn còn nhiều chỗ chưa sát hợp, chưa có tính trọng tâm, chưa gắn với đối tượng người học…

4.3. Ý kiến phát biểu của Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Trưởng khoa Lý luận Mắc-Lênin, TT Hồ Chí Minh:

Lý giải, trao đổi lại ý kiến trong bài tham luận của mình về nêu giải pháp “nói cái học viên cần nghẹ chứ không phải nói cái giảng viên biết” là đề cập đến khía cạnh của việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới, hay đang nói đến tính kiểm soát thông tin và hướng đến dối tượng người học, lấy người học làm trung tâm…

4.4. Ý kiến phát biểu của Ths. Ngô Bá Cường – Trưởng Phòng KH-TT-TL:

- Việc Ban tổ chức hội lựa chọn vấn đề về việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong việc giảng dạy chương trình TCLLCT-HC trong thời điểm này là đúng đắn và kịp thời.

- Lấy ví dụ để thấy được sự thận trọng trong việc sử dụng ngôn từ, cung cấp thông tin khi truyền đạt.

- Nêu ra những bất cập, tồn tại trong chương trình TCLLCT-HC hiện nay, từ đó xác định vai trò của đội ngũ giảng viên khi phải thường xuyên, nghiêm túc trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới…

4.5. Ý kiến phát biểu của Ths. Cao Diệu Linh – Giảng viên  khoa Nhà nước & Pháp luật:

- Cần phải nhìn nhận cho đúng việc khai thác thông tin trên nguồn mạng Intenet, ở khía cạnh tích cực, tiện ích của nó các thông tin trên mạng Intenet là rất cần thiết cho việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong việc giảng dạy, đặc biệt là chuyên ngành quản lý nhà nước.

- Các thông tin được khai thác phải là thông tin có nguồn, có tính pháp lý…

4.6. Ý kiến phát biểu của Ths. Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Việc nhà trường tổ chức hội thảo với chủ đề là bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong giảng dạy TCLLCT-HC là rất cần thiết và hợp lý, trong thực tiễn nội dung, chương trình học tập LLCT thường có tính lạc hậu, không theo kịp với sự phát triển, vận động của xã hội.

- Từ đó đòi hỏi mỗi người giảng viên phải luôn luôn chủ động, tích cực trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới vào quá trình nghiên cứu, giảng dạy.

- Các thông tin khi được khai thác, bổ sung, cập nhật cần đảm bảo tính chính xác, tính Đảng, tính hợp lý, khoa học, thực tiễn…

- Phải xác định đúng đối tượng khi cung cấp thông tin, từ đó phải xây dựng giáo án có tính mềm, tránh sự áp đặt thông tin một chiều…

4.7. Ý kiến phát biểu của Ths. Nguyễn Thị Thanh – Phó Trưởng khoa Nhà nước & Pháp luật:

- Nhìn chung giáo trình phần bộ môn Nhà nước & pháp luật đã có nhiều sự điều chỉnh, bổ sung hợp lý hơn so với trước. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, giáo trình vẫn còn những tồ tại, bất cập ở kết cấu từng phần mục, ở tính mới của nội dung…

- Do đó, các khoa chuyên môn, các tổ bộ môn của từng chuyên ngành cần phải chủ động trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới, sự thống nhất trong việc xây dựng bộ giáo án chuẩn phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy.

4.8. Ý kiến phát biểu của Ths. Thái Xuân Sang – Phó Trưởng khoa Nhà nước & Pháp luật:

- Việc tổ chức hội thảo với chủ đề hôm nay là thiết thực, kịp thời và cần thiết trước đòi hỏi khách quan của việc phải thường xuyên bổ sung, cập nhật kiến thức mới, xây dựng hoàn thiện giáo án của mỗi người giảng viên.

- Vấn đề ở đây là cần phải xác định phương pháp như thế nào để việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho hiệu quả…

5. Ý kiến phát biểu kết luật hội thảo của Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa- TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng:

- Có thể nói rằng, hội thảo với chủ đề “Bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong giảng dạy TCLLCT-HC” hôm nay đã thực sự thành công tốt đẹp. Có được kết quả này đầu tiên phải nói đến quá trình làm việc tích cực, hiệu quả, kịp thời của ban tổ chức hội thảo, bộ phận tham mưu và khoa chuyên môn. Đồng thời là việc lựa chọn nội dung hợp lý, thiết thực và quan trọng.

Sự thành công của hội thảo cũng được thể hiện qua việc số lượng các tham luận đã gửi đến ban tổ chức (với hơn 20 bài tham luận) có nội dung phong phú, chất lượng.

Sự thành công của hội thảo còn được thể hiện ở các tham luận trình bày (với 6 tham luận) chất lượng và nhiều ý kiến phát biểu trao đổi (9 lượt ý kiến) thẳng thắn, khách quan, mang tính khoa học và xây dựng cao…

- Qua các kiến tham luận, các ý kiến phát biểu thảo luận chúng ta thấy, vẫn còn nhiều vẫn đề đang đặt ra cần được nhận thức đầy đủ và kịp thời trong việc hoàn thiện bộ giáo trình, giáo án chuẩn phục vụ tốt nhất cho công tác nghiên cứu, giảng dạy chương trình TCLLCT-HC hiện nay.

- Từ những vẫn đề đặt ra như vậy, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các đồng chí cán bộ, giảng viên và đại biểu dự hội thảo, thời gian tới cần chú ý một số vấn đề sau:

+ Các khoa chuyên môn, các giảng viên giảng dạy phải chủ động, tích cực trong việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới trong công tác giảng dạy.

+ Các thông tin, nội dung được bổ sung, cập nhật một mặt phải đảm bảo tính mới, tính kịp thời mặt khác quan trọng hơn là phải đảm bảo tính chính xác, tính Đảng, tính chính thống, tính khoa học, tính hợp lý. Từ đó đòi hỏi và yêu cầu người giảng viên khi tiếp cận nguồn thông tin, xử lý, sử dụng thông tin phải sáng suốt, nhạy bén.

+ Việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới để làm phong phú, làm mới nội dung bài giảng là đòi hỏi khách quan, quan trọng, nhưng luôn phải dựa trên, phảu bám sát, tuân thủ nội dung giáo trình, giáo án. Xác định giáo trình, giáo án là “đường ray” để từ đó bổ sung, cập nhật mới.

+ Để việc khắc phục những tồ tại của giáo trình, nội dung của từng môn học trong chương trình TCLLCT-HC hiện nay, đề nghị các khoa, phòng chuyên môn cần có sự rà soát, góp ý kịp thời, từ đó có đề xuất kiến nghị với cấp trên để chúng ta hoàn thiện từng bước giáo trình, giáo án phục vụ tốt nhất nhiệm vụ giảng dạy.

 

                                                                                    TỔ THƯ KÝ HỘI THẢO

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn