Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nghiên cứu, trao đổi

THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ AN VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – TỔNG KẾT THỰC TIỄN TRƯỚC YÊU CẦU, NHIỆM VỤ HIỆN NAY

ThS Trần Thị Thiều Quang     
Phòng KH-TT-TL 
  

     Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn luôn được các trường chính trị nói chung, Trường Chính trị Nghệ An nói riêng coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao và hoàn thiện hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Theo Quyết định 268/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 3/2/2010, Giám đốc học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ chung của giảng viên Trường Chính trị là “Tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương…”. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; gắn lý luận với thực tế đời sống; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ, giảng viên trẻ có thể tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học, trau dồi kiến thức lý luận và thực tiễn. Nhờ đó, công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường đã có những chuyển biến tích cực, những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tham mưu chính sách kinh tế – xã hội của Tỉnh.


     Ý thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn với sự phát triển chung của nhà trường, thanh niên Trường Chính trị Nghệ An -  lực lượng nòng cốt, đi đầu, xung kích trong mọi hoạt động đã không ngừng nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học; đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương, tích luỹ, học hỏi kinh nghiệm từ thực tế đời sống, coi đây là công việc thường xuyên, liên tục để tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Các bài viết theo tháng, theo quý của các cán bộ, giảng viên trẻ thường xuyên được đăng tải lên trang Web của nhà trường. Nhiều bài viết đạt tiêu chuẩn chất lượng về hình thức và nội dung được đăng báo, tạp chí; được Ban biên tập Nội san nhà trường tuyển chọn đăng trên Nội san Nghiên cứu Lý luận – Thực tiễn nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm. Trong các đợt Sinh hoạt chuyên môn, các Hội thảo khoa học… cán bộ, giảng viên trẻ luôn nhiệt tình tham gia viết bài, hăng say phát biểu, đóng góp ý kiến… Nhiều giảng viên trẻ đã mạnh dạn tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và được ghi nhận, đánh giá cao… Tất cả những hoạt động đó đã cho thấy thanh niên nhà trường thực sự say mê và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học.

     Cùng với công tác nghiên cứu khoa học, hàng năm, Ban Giám hiệu luôn tạo mọi điều kiện thuật lợi nhất để các cán bộ, giảng viên tiếp cận và xâm nhập thực tế, tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi thực tế trong hoặc ngoài nước, đi thực tế tại các địa phương trong tỉnh, đưa giáo viên đi cơ sở từ 6 đến 12 tháng… Nắm bắt những cơ hội này, thanh niên nhà trường đã đến các cơ quan, địa phương, trải nghiệm và tìm hiểu thực tế đời sống đồng thời tham gia công tác nhằm bồi dưỡng, bổ sung kiến thức thực tiễn và kỹ năng làm việc. Không chỉ thực tế thông qua những hoạt động của nhà trường, thanh niên còn tự tổ chức đi thực tế thông qua các hình thức đi tham quan, đi du lịch… Đi thực tế được đoàn viên thanh niên nhà trường coi như một nhu cầu tự thân, là cơ hội để học hỏi, tìm hiểu, khám phá…, để từ đó mỗi bài giảng, mỗi bài viết, mồi đề tài nghiên cứu… lại được làm đầy thêm, phong phú và sâu sắc hơn… Bên cạnh đó, hoạt động thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn được tổ chức thường xuyên cũng được các giảng viên trẻ tham gia nhiệt tình, qua đó vừa trao đổi, học hỏi lẫn nhau, vừa đúc rút kinh nghiệm cho bản thân mỗi người. Kiến thức thực tế còn được thanh niên tìm thấy trong sách, báo, tạp chí, được đúc rút trong mỗi bài viết, bài giảng của các đồng nghiệp… Quá trình xâm nhập thực tế đã mang đến cho các cán bộ, giảng viên trẻ một nguồn tư liệu đa dạng, sinh động, hỗ trợ hiệu quả cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

     Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc căn bản của Triết học Mac – Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn thì thành lý luận suông” (Hồ Chí Minh, 1995, tập 8, tr 496), thanh niên Trường Chính trị Nghệ An đã luôn cố gắng trau dồi kiến thức lý luận và thực tiễn, lấy lời dạy của Bác làm ánh sáng dẫn đường trong mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Thanh niên nhà trường đã có nhiều phương pháp ứng dụng hiệu quả tư tưởng của Bác, dùng lý luận khoa học để dẫn dắt, chỉ đạo, định hướng cho hoạt động thực tiễn; các đề tài, bài viết nghiên cứu khoa học... được nảy sinh dựa trên đòi hỏi của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện thông qua tổng kết thực tiễn. Nhờ đó kiến thức lý luận và thực tiễn được thanh niên vận dụng hiệu quả, sáng tạo trong mỗi hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, đặc biệt là hoạt động giảng dạy. Các bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn khi có dẫn chứng cụ thể từ thực tiễn. Việc cập nhật thông tin từ các địa phương, học hỏi từ sách báo, tài liệu, từ đồng nghiệp… đã khiến cho thanh niên nhà trường ngày càng trưởng thành, kiến thức được bồi đắp và nâng cao. Những nội dung bài giảng khô cứng được giảng viên trẻ làm cho mềm hơn, sinh động hơn. Bài giảng, bài viết trở nên có chiều sâu, được học viên tiếp nhận, được đồng nghiệp tiếp thu.

     Mặc dù hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các cán bộ, giảng viên trẻ đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một vài hạn chế như: một số cán bộ, giảng viên nộp bài viết hàng tháng, hàng quý chưa đúng tiến độ; chất lượng một số bài viết chưa được đầu tư đúng mức nên còn nghèo nàn về nội dung, cẩu thả về hình thức. Sự tham gia đóng góp của cán bộ, giảng viên trẻ ở một số buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo còn khiêm tốn. Một số bài viết nghiệm thu sau mỗi chuyến đi thực tế còn sơ sài, việc cập nhật kiến thức mới chưa đầy đủ, kịp thời, toàn diện… Trong thời gian tới, thanh niên nhà trường cần tiếp tục cố gắng phát huy ưu điểm và những thành quả đã đạt được; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập đang đặt ra để công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn nữa.

     Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là yếu tố đầu vào hết sức quan trọng để nâng cao trình độ, kiến thức,  chất lượng giảng dạy. Để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu và sự quyết tâm, cố gắng của mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường, trong đó đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, lực lượng kế cận đầy tâm huyết, trách nhiệm, say mê tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Mỗi cán bộ, giảng viên trẻ cần ý thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình; trau dồi, nâng cao nhận thức lý luận chính trị; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cụ thể, có biện pháp và quyết tâm thực hiện; chú trọng đầu tư hơn đến chất lượng mỗi bài viết; áp dụng hiệu quả kiến thức thực tế vào nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn… góp phần thành tốt nhiệm vụ của mình trên mỗi vị trí công tác./. 

          

 

 

 

 

Các tin khác
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn