Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nghiên cứu, trao đổi

XÃ YÊN KHÊ – HUYỆN CON CUÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
                                                                                                                    Ths. Nguyễn Văn Điều
                                                                                            Gv. Khoa Lý luận Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh

     Yên Khê là xã miền núi của huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, có diện tích tư nhiên 5245,19ha; dân số 5643 người; có 5 dân tộc anh em cùng chung sống (Kinh, Thái, Mường, Khơ mú, Ê đê) được phân bổ trên 9 thôn bản. Đảng bộ có 12 chi bộ, với hơn 200 đảng viên.
      Phát huy truyền thống anh hùng, trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Yên Khê luôn luôn đoàn kết, nhất trí đồng lòng, chung sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng an ninh, trở thành một trong những xã có phong trào khá toàn diện nhiều năm liền của huyện. Một trong trong những kết quả nổi bật đó là việc Yên Khê đã về đích xây dựng nông thôn mới năm 2015 (địa phương đầu tiên của huyện Con Cuông đạt được mục tiêu này). Kết quả phấn khởi đó là thành tích phấn đấu toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Khê trong nhiều năm qua, trong đó nổi bật nhất là thành công bước đầu của việc chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp.
      Xác định rõ đặc điểm, lợi thế về điều kiện tự nhiên của mình, Đảng bộ và chính quyền xã Yên Khê trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã xác định ngay từ đầu việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, thời vụ, giảm mức độ ảnh hưởng của thiên tai, sâu bệnh, tăng cường thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giống mới vào sản xuất. Trong đó tập trung chuyển dịch sản xuất nông nghiệp từ trồng lúa và các loại cây hoa màu ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả chủ lực, phù hợp với điều kiện tự nhiên như cam, chè, cây dược liệu... được đầu tư theo chiều sâu, nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng tốt để đám ứng nhu cầu của thị trường.
       Ban đầu, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người dân vốn gắn bó lâu dài với sản xuất theo kiểu tập quán lạc hậu, tư duy mùa vụ ngắn hạn… Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng với việc xây dựng các mô hình sản xuất điểm hiệu quả cao, sau gần 4 năm thực mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2015, toàn xã đã có 141,3ha cây cam (trong đó cam kinh doanh 19,4ha), năng suất 150 tạ/ha. Cây chè 249,35ha (trong đó chè kinh doanh 179ha), năm suất 158,3 tạ/ha. Có 78 mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt kết hợp phát huy hiệu quả.
        Để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp mà trọng tâm là sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, Yên Khê còn đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại. Đến cuối năm 2015 trên địa bàn xã có 15 máy xay xát, 3 cơ sở chế biến chè, có khoảng 40 hộ buôn bán nhỏ, 6 tổ xây, 5 ô tô vận tải…Nhờ đó, các sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra đã được tiêu thụ kịp thời và ổn định. Một số nông sản của địa phương đã dần có thương hiểu và uy tín trên thị trường của tỉnh như cam, chè…
      Hiệu quả tích cực từ chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần quan trọng để Yên Khê vượt nghèo khó vươn lên trở thành một xã phát triển khá. Thu nhập bình quân đầu người từ 6.800.000 đồng/người/năm 2011 lên 18,06 triệu đồng/người/năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo từ 36% năm 2011 đã giảm xuống còn 9,98% năm 2015; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày một tăng cao. Sự chuyển biến đáng kể đó đã cho thấy ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là sự chuyển mình vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương miền núi. Điều đó cũng có nghĩa là, việc xây dựng nông thôn mới phải được các địa phương chủ động, sáng tạo phát triển vươn lên từ chính điều kiện, lợi thế cũng như khó khăn của chính mình.
       Cùng với đó là đời sống của người dân ngày càng được nâng cao về mọi mặt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, phần đa các hộ dân đã có các phương tiện nghe nhìn để tiếp cận thông tin, thưởng thức văn hóa, văn nghệ. Hệ thống điện chiếu sáng phủ kín trên toàn xã; 9/9 thôn bản có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 65%; hầu hết các thôn bản đã luôn giữ vững và phát huy tốt danh hiệu thôn bản văn hóa. Công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài được quan tâm, 9/9 thôn bản đều có quỹ khuyến học; chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, đã có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia; trẻ em tuổi đến trường đều đạt 100%; hàng năm số học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng khá cao. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chăm lo, trạm y tế được xây dựng khang trang, 98% hộ dân có công trình hợp vệ sinh, 92% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc…
      Mặc dù kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, song trong việc chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp ở Yên Khê hiện nay vẫn còn những khó khăn, tồn tại, như: tăng trưởng nông nghiệp chưa thật sự ổn định, chất lượng tăng trưởng chưa cao; việc ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất còn nhiều hạn chế; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả còn chậm; xây dựng thương hiệu một số nông sản thế mạnh chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp còn thấp, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, hệ thống giao thông nông thôn chưa thực sự hoàn chỉnh, hệ thống thủy lợi còn thiếu; tư duy đổi mới, tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong đại đa số người dân vẫn chậm được khắc phục; vai trò tiên phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa rõ rệt; công tác tuyên truyền còn chưa thường xuyên và thiết thực… Đặc biệt một khó khăn nhất hiện nay trong sản xuất nông nghiệp của người dân ở nhiều địa phương trong đó có Yên Khê là sự bấp bênh, thiếu ổn định trong việc tiêu thụ sản phẩm.
      Để đảm bảo sự phát triển bền vững các mục tiêu về nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở một xã thuộc huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Yên Khê, thời gian tới, giải pháp trọng tâm là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của người dân để gắn tái cơ cấu sản xuất với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng tuyên truyền về tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn trong chuyển dịch đổi mới cơ cấu ngành nghề. Quan tâm điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, nhất là quy hoạch thủy lợi, cấp nước, trồng trọt, cho phù hợp với thực tế điều kiện tự nhiên miền núi. Triển khai xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị một số hàng nông sản chủ lực, như cây cam, chè, cây dược liệu. Đặc biệt, đề xuất các biện pháp có hiệu quả để huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường nghiên cứu thực nghiệm chuyển giao chương trình cải tạo giống cây trồng đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt. Tranh thủ các nguồn vốn khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý để phát triển nông nghiệp; triển khai kế hoạch liên kết hộ gia đình, thôn, bản, xã, huyện để mở rộng quy mô trong sản xuất…
       Có thể nói, để trở thành một xã về đích sớm trong mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, Yên Khê đã thực sự trở thành địa phương tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội của miền tây Nghệ An hiện nay. Kết quả khả quan trong việc chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp từ chỗ sản xuất theo kiểu bao tiêu, tự cung, tự cấp sang sản xuất dài hạn, gắn với thị trường đã là một lời giải tốt cho nhiều địa phương khác có thể vận dụng và phát triển. Đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An nói chung, ở các huyện miền núi Nghệ An nói riêng sớm hoàn thành./.


Các tin khác
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn