Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin tổng hợp

HỘI THẢO "PHÁT TRIỂN NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020 THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ"

Hội thảo "Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ chính trị"

Bí thư Tỉnh ủy: Cần phải nhận diện thẳng thắn, phân tích sâu, có biện pháp khắc phục để Nghệ An trở thành Trung tâm phát triển Bắc Trung Bộ

 

"Kỳ vọng, yêu cầu rất lớn, nhưng Nghệ An đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta cần phải nhận diện thẳng thắn, rõ ràng, phân tích sâu để có biện pháp khắc phục" – Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh tại hội thảo "Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ chính trị"

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ: Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã được triển khai thực hiện trong 3 năm, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực ở Nghệ An. Nghị quyết đã tạo ra nhận thức mới, quyết tâm mới của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng quyết tâm xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh hơn.

Tuy nhiên, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho tỉnh rất cao.Tỉnh phải phấn đấu trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung bộ trên nhiều mặt, đòi hỏi Nghệ An phải phát triển nhanh hơn các tỉnh khác, tiến tới tự cân đối thu chi, đóng góp cho cả nước.Tỉnh phải có những mô hình, hình mẫu trong các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ tài chính – ngân hàng, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Nghệ An cần phát triển nhanh, bền vững để đáp ứng là tỉnh phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Nghệ An cần phát triển nhanh, bền vững để đáp ứng là Trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Kỳ vọng, yêu cầu rất lớn, nhưng Nghệ An đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta cần phải nhận diễn thẳng thắn, rõ ràng, phân tích sâu để có biện pháp khắc phục. Nguồn lực đầu tư của tỉnh có hạn, nhưng đầu tư còn thiếu tập trung, thứ tự ưu tiên chưa hoàn toàn hợp lý.Hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện.Cảng biển, cảng hàng không, hệ thống giao thông, hạ tầng điện, nước, công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thu hút đầu tư để phát triển.Vị trí địa lý, khí hậu không thuận lợi. Vùng miền Tây rộng lớn nhưng trình độ phát triển còn hạn chế, dân trí chưa cao. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn chậm.Doanh nghiệp, người dân chưa bằng lòng, có nhiều ý kiến về bộ máy hành chính các cấp. Nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực còn thiếu.

Trong điều kiện như vậy, Nghệ An rất mong muốn được lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, để có thêm nhiều cơ sở khoa học và thực tiễn để phát triển tầm nhìn, tiếp tục hoạch địch chính sách và phương hướng phát triển đúng đắn, tìm ra các giải pháp đột phá, giúp tỉnh vươn lên nhanh, bền vững.Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã thể hiện quyết tâmđẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Hội thảo là cơ hội để chúng ta lắng nghe những kinh nghiệm, ý tưởng để cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các đề án tái cơ cấu của tỉnh.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và nhân dân Nghệ An, kinh tế, xã hội Nghệ An đã có nhiều chuyển mình rõ nét. Tuy nhiên, trên tinh thần cầu thị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực sự mong muốn lắng nghe, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các lão thành, các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để cụ thể hóa, hoàn thiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ hơn.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Trên tinh thần đó, Hội thảo được tổ chức lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi nhìn nhận vấn đề một cách rõ nét hơn; tiếp thu, hoàn thiện các giải pháp để tổ chức thực hiệnhiệu quả hơn nữa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Chúng tôi mong muốn hội thảo, hoặc diễn đàn sẽ được tổ chức hằng năm để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học có thể đóng góp ý kiến thường xuyên hơn cho sự phát triển của Nghệ An.

Ngoài việc tổ chức hội thảo, Tỉnh Nghệ An còn tổ chức các diễn đàn góp ý trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An, Báo Nghệ An … để toàn bộ Đảng bộ, chính quyền, cán bộ lão thành, hưu trí và nhân dân trong, ngoài nước có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho Nghệ An ngày một phát triển toàn diện, nhanh và bền vững./.

Video trích nội dung phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại hội thảo:

Nguồn: http://truyenhinhnghean.vn/

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn