Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin nội bộ

HỘI THẢO KHOA HỌC: “TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY”

        Ngày 4/6/2019, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học: “Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị hiện nay”. Đại biểu tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Đảng ủy Khối Các Doanh nghiệp tỉnh; Bội Chỉ huy Quân sự tỉnh; Viện Khoa học xã hội và nhân văn; Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An; đại diện các ban Đảng; Văn phòng Tỉnh ủy; Công an Tỉnh Nghệ An; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn; Trường Quân sự tỉnh.

        Về phía Trường Chính trị tỉnh có TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, BTĐU, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

        Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

        Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa khẳng định Hội thảo là một hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng hệ thống lý luận chính trị sắc bén để khẳng định sự đúng đắn, tính khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện và đề ra giải pháp có hiệu quả để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị hiện nay.

        Thay mặt lãnh đạo Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn khẳng định nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tăng cường đấu tranh chống lại những quan điểm và hành động sai trái của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó đồng chí yêu cầu việc giảng dạy lý luận chính trị phải gắn chặt với đời sống thực tiễn, phục vụ thiết thực cho yêu cầu của thực tiễn; cần nghiên cứu cơ chế thông tin để cập nhật những diễn biến thời sự phức tạp, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thường xuyên, kịp thời; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; đề ra những giải pháp hữu ích, thiết thực để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

        Hội thảo đã được nghe trình bày 10 tham luận, thảo luận trong 24 bài viết tham gia Hội thảo với nhiều nội dung phong phú, sâu sắc, tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cán bộ, giảng viên… Hội thảo là dịp để đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học và các đại biểu trao đổi, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới. Hội thảo góp phần khẳng định và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Một số hình ảnh

 
Đ/C Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
 
Đ/C Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, BTĐU, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo
 
 Đ/C Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Hội thảo
 
Đ/C Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng Khoa Nhà nước - Pháp luật trình bày tham luận tại Hội thảo
 
Đ/C Nguyễn Văn Điều - Giảng viên Khoa LL Mác - Lênin, TT Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo
 
 Đ/C Cao Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT thị xã Thái Hòa trình bày tham luận tại Hội thảo
 
 Đ/C Ngô Bá Cường - PBTĐU, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng trình bày tham luận tại Hội thảo
 
 Đ/C Thái Doãn Việt - Trưởng khoa LLCT&TLGD Trường CĐSP Nghệ An trình bày tham luận tại Hội thảo
 
 
 
 Toàn cảnh Hội thảo

Thiều Quang

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn