Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin nội bộ

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

        Ngày 31/5/2019, Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”. Đại biểu dự Hội nghị, về phía Trung ương có GS.TS.GVCC Mạch Quang Thắng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 (Ban Tuyên giáo Trung ương). Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, BTĐU, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Tỉnh.

        Dự Hội nghị có các báo cáo viên Tỉnh ủy; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; trưởng, phó Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy; Phó Giám đốc các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Trưởng, phó Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối CCQ Tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Vinh; lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh; lãnh đạo Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Phòng Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, các cán bộ, giảng viên Trường chính trị tỉnh.

        Sáng ngày 31/5, Hội nghị đã được nghe GS.TS.GVCC Mạch Quang Thắng trình bày chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng qua hơn 30 năm đổi mới”.

         Chiều cũng ngày, Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 trình bày chuyên đề: “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phòng, chống trong tình hình mới”.

        Hội nghị trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; củng cố, tăng cường niềm tin vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định vững chắc sự lãnh đạo của Đảng; trang bị kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hành động sai trái của các lực lượng thù địch, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động…; giúp cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Một số hình ảnh

 
 Các đại biểu tham dự Hội nghị
Đ/C Dương Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
 
GS.TS.GVCC Mạch Quang Thắng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng qua hơn 30 năm đổi mới”
 
 Đ/C Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 trình bày chuyên đề: “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phòng, chống trong tình hình mới”
 
 Toàn cảnh Hội nghị

Thiều Quang

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn