Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin tổng hợp

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 32 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

     Sáng 11-3, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 32.

     Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về năm dự án luật gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); dự án Luật Kiến trúc; dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); dự án Luật Thư viện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

     Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018; xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

     Chủ tịch Quốc hội cho biết so với chương trình dự kiến đã thông báo đến các cơ quan hữu quan, chương trình Phiên họp có năm nội dung được rút ra khỏi chương trình do các cơ quan chưa bảo đảm tiến độ chuẩn bị hoặc do cần phải nghiên cứu thêm cho thấu đáo. Đó là dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn.

     Bên cạnh đó, do một số cơ quan trình gửi hồ sơ quá muộn, một số Ủy ban phải tiến hành họp thẩm tra gần với ngày khai mạc phiên họp. Do đó, tài liệu gửi đến các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm hơn so với quy định.

     Để bảo đảm Chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện đúng quy định, vừa qua, lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các nội dung phiên họp.

     Ngay sau phiên khai mạc, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

     Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016. Tuy nhiên sau ba năm thực hiện, Luật Kiểm toán Nhà nước bộc lộ một số vướng mắc, bất cập đòi hỏi phải nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như phạm vi, đối tượng kiểm toán và đơn vị kiểm toán chưa đồng bộ, thống nhất; hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa đảm bảo sự tương thích giữa luật này với các luật khác có liên quan; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong công tác kiểm toán và thanh tra, kiểm tra...

     Sau khi các đại biểu thảo luận, cho ý kiến, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển Phùng Quốc Hiển cho biết đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

     Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về việc cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước để đảm bảo yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm toán Nhà nước cần rà soát lại các điều sửa đổi thật sự cần thiết, cố gắng tránh trùng lắp. Nếu có trùng lắp, có thể dẫn chiếu cho phù hợp; cố gắng để không phá vỡ sự thống nhất của hệ thống pháp luật có liên quan và tập trung vào một số nội dung liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ giữa cơ quan Kiểm toán với các cơ quan chức năng của Nhà nước.

     Về đối tượng kiểm toán Nhà nước, dự thảo Luật mở rộng so với Điều 4 của Luật Kiểm toán Nhà nước hiện hành. Dẫn lại Điều khoản này “Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh không mở rộng đối tượng kiểm toán mà chỉ làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan khi tiến hành kiểm toán.

     Nhấn mạnh phạm trù “tài sản công” rất rộng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, “tài chính công” cần làm rõ những vấn đề liên quan như tiền công quỹ, vấn đề lưu chuyển tiền công, việc hình thành các quỹ đầu tư công... Đây cũng đều là đối tượng của kiểm toán.

     “Tài chính tư” không phải là đối tượng của kiểm toán nhưng những vấn đề của “tài chính tư” liên quan đến hoạt động kiểm toán thì được mở rộng kiểm toán. Từ đó, không đặt “người nộp thuế” vào trong đối tượng kiểm toán.

     Về nội dung có cho phép Kiểm toán Nhà nước xử phạt hành chính hay không, đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ cho rằng cần cân nhắc. Tuy nhiên, có thể nghiên cứu thêm ý kiến cho phép Kiểm toán Nhà nước xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm trong Điều 8 của Luật Kiểm toán Nhà nước quy định như “Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước; Cản trở công việc của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước”.

     Cơ quan soạn thảo có thể rất cân nhắc khi nghiên cứu. Cùng với đó cơ quan thẩm tra thẩm tra kỹ nội dung này.

     Trên cơ sở các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tiếp thu, giải trình, thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

     Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nêu rõ sau hơn 9 năm thực hiện, Luật Dân quân tự vệ đã nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến dân quân tự vệ chưa được thể chế và cụ thể hóa.

     Một số quy định của Luật chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và pháp luật có liên quan. Đặc biệt, nhiều vấn đề mới phát sinh trên thực tiễn liên quan đến Dân quân tự vệ chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ, bộc lộ nhiều bất cập về xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng này.

     Theo Ban Soạn thảo, mục đích của dự án Luật là xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh; cùng với Quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

     Dự thảo Luật gồm 8 chương, 50 điều (giảm 1 chương, 16 điều so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009).

     Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009 với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

     Hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị công phu, trình Quốc hội đúng tiến độ. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, thể hiện sâu sắc hơn trong Tờ trình về quan điểm, sửa đổi bổ sung; đánh giá rõ hơn tác động của một số chính sách mới về tổ chức, chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm; bổ sung nội dung trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp và dự thảo các văn bản của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết các nội dung Luật giao.

     Tại phiên thảo luận, một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương; giải quyết hài hòa, hợp lý giữa việc xây dựng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, “chú trọng nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh và những địa bàn phức tạp,” nhưng phải thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải nguồn lực; bám sát tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

     Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về nhiệm vụ của Dân quân tự vệ để bảo đảm tính khả thi, vì đây là lực lượng vũ trang quần chúng “không thoát ly sản xuất, công tác”, nhất là nhiệm vụ “Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền” tại khoản 4; quy định nhiệm vụ “Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, phòng thủ dân sự” tại khoản 6 là không phù hợp với vị trí, chức năng, khả năng, trình độ của Dân quân tự vệ.

     Có ý kiến đề nghị nghiên cứu về tổ chức của Dân quân tự vệ để tránh xu hướng “Chính quy hóa” lực lượng này; quy định cụ thể về điều kiện thành lập các đơn vị Dân quân tự vệ ngay trong Luật để thực hiện thống nhất.

     Liên quan đến vị trí, chức năng của dân quân tự vệ, các đại biểu cho rằng đây là quy định rất quan trọng, là cơ sở để thiết kế các nội dung của Luật. Tuy nhiên, khái niệm Dân quân tự vệ tại dự thảo Luật chưa tách bạch được Dân quân và Tự vệ. Do đó, nhiều đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xác định rõ vị trí của Dân quân tự vệ cho phù hợp với Điều 27 Luật Quốc phòng, đồng thời bổ sung các quy định riêng về Dân quân và Tự vệ tại dự thảo Luật; làm rõ quy định “không thoát ly sản xuất, công tác,” trong đó có thành phần Dân quân tự vệ thường trực cho phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và phù hợp với các quy định của pháp luật khác có liên quan.

     Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Luật Dân quân tự vệ năm 2009 đã nêu rõ lực lượng nếu được tổ chức ở cấp xã, phường, thị trấn gọi là dân quân còn nếu được tổ chức ở các cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị kinh tế gọi là tự vệ. Đây là vấn đề rất rõ ràng, vì thế việc tách bạch dân quân và tự vệ sẽ gây ra sự phức tạp không cần thiết.

     Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng dự thảo Luật còn nhiều nội dung giao Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết, một số điều còn quy định chung chung nên Ban soạn thảo cần nghiên cứu theo hướng hạn chế việc ủy quyền, bảo đảm Luật phải quy định cụ thể, rõ ràng.

     Tại phiên thảo luận, các nội dung liên quan đến tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng cũng được các đại biểu phân tích, cho ý kiến cụ thể./.

 

Theo TTXVN

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn