Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin nội bộ

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU TỔNG KẾT LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI, QUYỀN CON NGƯỜI VÀ ĐỀ XUẤT, BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI".

        Ngày 5/3/2018, Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu, tổng kết lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất, bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”.

       Chủ trì buổi Tọa đàm có các đồng chí: PGS. TSKH Lương Đình Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An.

        Đại biểu tham dự buổi Tọa đàm có các đồng chí: PGS. TS Mai Quỳnh Nam – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS. TS Lê Văn Trung – Phó Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật về quyền con người, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trn Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Buổi Tọa đàm có sự tham dự của các nhà quản lý, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

       Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận các nội dung: Bối cảnh ra đời và nội dung các quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người, phát triển con người và quyền con người; giá trị khoa học, cách mạng, các quan điểm của các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người, phát triển con người và quyền con người.

        Các đại biểu phân tích, luận giải, tổng kết các quan điểm mới về con người, phát triển về con người, quyền con người, đề xuất bổ sung, phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin về con người, quyền con người vào thực tiễn Việt Nam.

        Đặc biệt, vấn đề đại biểu quan tâm là đề xuất việc nghiên cứu, giảng dạy Chủ nghĩa Mác- Lênin phù hợp với sự phát triển mới của thực tiễn hiện nay, trong sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0; lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin cần được bổ sung, phát triển những điểm mới về vấn đề con người và quyền con người nhưng phải luôn đặt trong dòng chảy lịch sử của dân tộc.

        Buổi Tọa đàm nhằm tiếp tục mở rộng và tiếp thu ý kiến, quan điểm của các nhà khoa học, các nhà quản lý, phát triển lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề con người,  phát triển con người, quyền con người; tổng kết, khái quát lý luận và thực tiễn, từ đó có điều chỉnh, bổ sung chính sách chiến lược, hình thành quan điểm nhận thức của Đảng về vấn đề con người, phát triển con người, quyền con người trong trong bối cảnh hiện nay, góp phần xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh

 
 PGS.TSKH Lương Đình Hải -  Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu đề dẫn tại buổi Tọa đàm
 
 Đ/C Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An phát biểu tại buổi Tọa đàm
 
Đại biểu tham dự phát biểu tại buổi Tọa đàm
 
 Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 Thiều Quang

 

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn