Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin nội bộ

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ngày 28/12/2018, Trường Chính trị Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa – TUV, BTĐU, Hiệu trưởng; các đồng chí Phó Hiệu trưởng: đồng chí Phan Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, đồng chí Dương Thanh Bình. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy; trưởng, phó các khoa, phòng chức năng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí Phan Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Trong đó đã chỉ rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tuyên truyền, thông tin, tư liệu, thư viện; công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức; công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng; công tác hành chính – quản trị, tài chính – kế toán và các hoạt động khác. Bên cạnh đó, Báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, phối hợp hoạt động; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, công tác quản trị hành chính…; đồng thời xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan của tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục. Báo cáo đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019.

Tại Hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến của cán bộ, viên chức. Các ý kiến phát biểu đồng tình và thống nhất cao với nội dung của báo cáo; đồng thời thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến có trách nhiệm trên tất cả các mặt hoạt động của nhà trường như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thông tin, tư liệu; hành chính, quản trị… để nội dung báo cáo hoàn thiện hơn.

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng 05 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: Phòng Hành Chính - Tổ chức; Khoa Nhà nước - Pháp luật; Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Dân vận; Khoa Xây dựng Đảng; 34 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 09 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 04 tập thể và 17 cá nhân được Hiệu trưởng tặng giấy khen. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng “Tập thể lao động xuất sắc” cho 01 tập thể; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 cá nhân.

Tổng kết, bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể, cán bộ, công chức, viên chức nhà trường trong năm 2018, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 2018, Nhà trường tiếp tục mở các lớp đạt và vượt theo chỉ tiêu được giao, đặc biệt là tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng văn bản cho đội ngũ cán bộ cấp phòng các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; tham gia tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tham mưu báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 12 về xây dựng Trường Chính trị Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trường đã chủ trì tham mưu và tham gia tổ chức 02 Hội thảo cấp tỉnh: “Truông Bồn, giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”, “Xây dựng Nông thôn mới phát triển bền vững – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”; đã tổ chức thực hiện và nghiệm thu 5 đề tài cấp trường, 10 sáng kiến kinh nghiệm đạt chất lượng tốt. Công tác hành chính, quản trị đảm bảo, cảnh quan môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp – văn minh.  Để phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí yêu cầu các khoa, phòng chức năng và cán bộ, viên chức nhà trường thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau: thực hiện tốt quy chế đào tạo, bồi dưỡng của trường, của tỉnh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo quy định. Tăng cường thăm lớp dự giờ, đánh giá giảng viên, quản lý, duy trì nề nếp dạy và học; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp hoạt động giữa các khoa, phòng, các bộ phận trong nhà trường và các đơn vị có liên quan. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Tăng cường công tác hành chính - tổ chức trong tham mưu, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường… nhằm xây dựng Trường Chính trị Tỉnh đạt chuẩn trong thời gian tới./.

 

Đinh Dũng - Phòng KH-TT-TL

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn