Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Tin tổng hợp

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, RÀ SOÁT, SÀNG LỌC ĐẢNG VIÊN[Infographics]

Từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong những năm đổi mới, Đảng luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng

Theo TTXVN

Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn