Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

  Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2 ngày 14/01/2019
S - 7h30’: + Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018

- 7h30’: + Lớp CCLLCT K68.B31 học đến ngày 17/1/2019
- 7h30’: + Lớp CCLLCT K69.B11 học đến ngày 19/1/2019

- 9h30’: + Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám hiệu
- Đ/c Ng Mỹ Tặng – PHT- Đảng ủy, BGH, trưởng, khoa phòng, trưởng đoàn thể
- Tỉnh ủy- P.Họp T3
C - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
Thứ 3 ngày 15/01/2019
S - 7h30’: + Họp Báo cáo viên Tỉnh ủy- 7h30’: + Tập huấn Quân sự năm 2019 đến hết ngày 16/2019
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng, Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – P.Hiệu trưởng
- Đ/c Dũng – Chỉ huy trưởng, Đ/c RôNin – Chính trị viên phó
- Tỉnh ủy- BCHQS TP.Vinh
C - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
Thứ 4 ngày 16/01/2019
S - 7h30’: + Dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018

- 7h30’: + Dự Hội nghị tổng kết công tác Nội chính năm 2018
- Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - P.Hiệu trưởng
- Đ/c Phan Tiến Dũng - P.Hiệu trưởng


- Tỉnh ủy
C - 13h30’: + Dự Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Xây dựng Đảng năm 2018 - Đ/c Phan Tiến Dũng - P.Hiệu Trưởng - Tỉnh ủy
Thứ 5 ngày 17/01/2019
S - 7h30’: + Dự Hội nghị Tổng kết Công tác kiểm tra năm 2018 - Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng - Tỉnh ủy
C

- 14h00’: + Dự Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng

- Đ/c Nguyễn Mỹ Tăng - P.Hiệu trưởng - Tỉnh ủy
Thứ 6 ngày 18/01/2019
S

- 7h30’: + Họp xét TS các lớp TCLLCT-HC: K22 Diễn Châu,  K18 Yên Thành, K10 QS

- Theo quy định - P.họp T3
C - 13h30’: + Dự Hội nghị Tổng kết công tác QP&AN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 - Đại diện Ban Giám hiệu - UBND tỉnh
Thứ 7 ngày 19/01/2019
S - 07h30’: + Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC K11 Kỳ Sơn;

- 07h30’: + Trực cơ quan
- Ban Coi thi

Đ/c Xuân, Bộ phận phục vụ
- Kỳ Sơn

- Trường
C - 13h30’: + Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC K11 Kỳ Sơn; - Ban Coi thi - Kỳ Sơn
Chủ nhật ngày 20/01/2019
S - 07h30’: + Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC K11 Kỳ Sơn; - Ban Coi thi - Kỳ Sơn
C - Trực cơ quan - Đ/c Xuân, Bộ phận phục vụ - Trường
MS Word MS Excel  
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn