Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch công tác tuần từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

  Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2 ngày 11/11/2019
S - 07h30’: + Bế giảng lớp TCCT-HCK10 Tương Dương


- 07h30’: + Đón tiếp HV các Lớp TCLLCT- HC K49.5, K49.6

- 09h00’: + Khai giảng Lớp TCLLCT- HC K49.5, K49.6


- 10h00’: + Ban Giám hiệu làm việc với bộ phận phục vụ của phòng TC-TH
- Đ/c Dương Thanh Bình – P.Hiệu trưởng, CN, VB

- Chủ nhiệm, TV, Kế toán

- Hiệu trưởng và các TP theo Quy định

- HT, PHT phục trách HC, LĐ phòng TC-TH và bộ phận
- Tương Dương


- Hội trường B
- P.Họp T3
C

- 14h00’: + Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- 16h30’: + Họp Ban Quản lý, tổ giúp việc  Lớp Nguồn UVBCH Đảng bộ Tỉnh

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng


- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng, Đ/c Dương Thanh Bình - P.Hiệu trưởng, Đ/c Hường, Đ/c Khánh, Đ/c Chính
- KS.Giao tế- P.Họp T3
Thứ 3 ngày 12/11/2019
S - 07h30’: + Dự Đại hôi Thi đua Hội CCB tỉnh Nghệ An - Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng - Nhà khách NA
C - 13h30’: + Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- 14h00’: + Đón tiếp giảng viên và học viên lớp BD cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh

- 14h00’: + Bế giảng lớp TCLLCT-HC K18 Vinh
- Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ

- Chủ nhiệm lớp, Đ/c Ninh, Đ/c Hồng, Đ/c Lê Mai phòng TC-TH

- Đ/c Phan Tiến Dũng - PHT, LĐ P QLĐT và NCKH, CN, VB
- Nhà khách NA


- Hội trường B- TP.Vinh
Thứ 4 ngày 13/11/2019
S - 07h30’: + Khai giảng lớp BD cán bộ nguồn BCH Đảng bộ tỉnh (lớp thứ 2)

- 08h30’: + Lớp BD Cán bộ nguồn BCH Đảng bộ tỉnh học các chuyên đề
- Theo Giấy mời


- Học viên
- Hội trường A


- Hội trường B
C - 13h30’: + Bế giảng lớp TCCT-HC K21 Diễn Châu - Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – P.Hiệu trưởng, Lãnh đạo P.QLĐT, Chủ nhiệm, VB - Diễn Châu
Thứ 5 ngày 14/11/2019
S - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
C - 13h30’: + Bế giảng lớp TCCT-HC K9 Cửa Lò - Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – P.Hiệu trưởng, Lãnh đạo P.QLĐT, Chủ nhiệm, VB - TX.Cửa Lò
Thứ 6 ngày 15/11/2019
S - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
C - 15h00’: + Bế giảng lớp TCCT-HC K48.9- 16h30’: + Dự Kỷ niệm 30 năm thành lập Vietcombank
- Đại diện BGH, LĐ P QLĐT và NCKH, CN, VB và các TP theo quy định

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng
- Hội trường A- KS.Mường Thanh - Sông Lam
Thứ 7 ngày 16/11/2019
S - 07h30’: + Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm truyền thống TCT Thanh Hóa


- 07h30’: + Trực cơ quan
- Đại diện BGH, Phòng TC-TH

- Theo phân công
- Thanh Hóa


- Trường
C - 14h00’: + Trực cơ quan


- 16h00’: + Dự Kỷ niệm 550 năm danh xưng huyện Hưng Nguyên
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng

- Theo phân công
- Hưng Nguyên


- Trường
Chủ nhật ngày 17/11/2019
S - Trực cơ quan - Theo phân công - Trường
C - Trực cơ quan - Theo phân công - Trường
MS Word MS Excel  
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn