Liên kết
 
 
 
 
Thôìng kê
 
 
 
 
Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

  Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2 ngày 20/11/2017
S 7h30': -  Các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 7h30': - Họp BCV Tỉnh ủy - Đc Tặng-PHT, B Lễ tân
- Hiệu trưởng, PHTĐT
- P Khach
- Tỉnh ủy
C 13h30':  - Các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Đc Tặng-PHT và B Lễ tân - Ph Khách
Thứ 3 ngày 21/11/2017
S 7h30': - Họp BTC Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 150 năm ngày sinh Nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu
7h30': - Khai giảng lớp TCCT-HC Quỳnh Lưu K20
- Hiệu trưởng, Đ/c Tặng, Đ/c Khánh, Đ/c Cường
- PHTĐT, PTPĐT, CN, TV, LX
- UBND tỉnh

- Quỳnh Lưu
C 13h30:' - Khai giảng lớp TCCT-HC Nghi Lộc 16
15h00': - Bế giảng lớp Cao cấp LLCT Nghệ An (khóa 2015-2017)
- PHTĐT, PTPĐT, CN,TV, LX
- BGH, BTC lớp học, Đại biểu
- Nghi Lộc
- Hội trưởng A
Thứ 4 ngày 22/11/2017
S 7h30': - Thi TN lớp TCCT- HC Quỳnh Lưu 18 - Ban coi thi - Quỳnh Lưu
C Thi TN lớp TCCT- HC Quỳnh Lưu 18 - Ban coi thi - Quỳnh Lưu
Thứ 5 ngày 23/11/2017
S 7h30': - Thi lớp TCCT-TC Quỳnh lưu 18
7h30': - Dự họp UBND tỉnh
- Ban coi thi
- Đ/c Tặng
- Quỳnh Lưu
- UBND tỉnh
C

- Chuyên môn

- CCVC Khoa, phòng
Thứ 6 ngày 24/11/2017
S - Chuyên môn CCVC - Khoa, phòng
C 15h00': Bế giảng lớp TCLLCT-HC K46.4 và K46.5 khóa 2016 - 2017 - BGH, Lãnh đạo khoa phòng, CN - Hôị trường A
Thứ 7 ngày 25/11/2017
S 7h30':  - Thi TN lớp TCCT-HC Kỳ Sơn10
7h30': - Trực cơ quan
- Ban coi thi
- Đ/c Khánh, Đ/c Xuân
- Kỳ Sơn
- Trường
C

13h30':  - Thi TN lớp TCCT-HC Kỳ Sơn10
13h30': - Trực cơ quan

- Ban coi thi
- Đ/c Khánh, Đ/c Xuân
- Kỳ Sơn
- Trường
Chủ nhật ngày 26/11/2017
S 7h30':  - Thi TN lớp TCCT-HC Kỳ Sơn10
7h30': - Trực cơ quan
- Ban coi thi
- Đ/c Khánh, Đ/c Xuân
- Kỳ Sơn
- Trường
C - Trực cơ quan - Đ/c Khánh, Đ/c Xuân - Trường
MS Word MS Excel  
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn