Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch công tác tuần từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

  Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2 ngày 20/05/2019
S - 07h00’: + Họp UBND tỉnh

- 07h00’: + Tập trung học viên Lớp BD ngạch CV K33


- 08h00': + Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K33


- 08h30': +Tập trung học viên Lớp BD ngạch CVC K9


- 09h30': +Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch CVC K9
- Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – P.Hiệu trưởng
- Chủ nhiệm, Thư viện, viên chức phân công

- Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng – P.Hiệu trưởng và các TP theo Quy chế
- Chủ nhiệm, Thư viện, viên chức phân công

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa – Hiệu trưởng và các TP theo Quy chế
- UBND tỉnh
- H.Trường B
C - 13h30’: Bế giảng lớp TCCT-HC K12 và lớp BD ngạch Chuyên viên huyện Tân Kỳ - Đ/c Phan Tiến Dũng – P.Hiệu trưởng; Lãnh đạo P.Đào tạo; Chủ nhiệm, CB Văn bằng; LX - Tân Kỳ
Thứ 3 ngày 21/05/2019
S - 07h00’: Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC Hưng Nguyên K11 - Ban Coi thi - Hưng Nguyên
C - 13h30’: Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC Hưng Nguyên K11 - Ban Coi thi - Hưng Nguyên
Thứ 4 ngày 22/05/2019
S - 07h00’: Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC Hưng Nguyên K11 - Ban Coi thi - Hưng Nguyên
C -14h00': Thường trực và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Trường về Công tác đào tạo cán bộ - Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.Đào tạo, Lãnh đạo P.HC-TC, Cán bộ tuyển sinh - P.Họp T3
Thứ 5 ngày 23/05/2019
S - 07h00’: Khai giảng lớp TCCT-HC K5 TX.Hoàng Mai - Đ/c Dương Thanh Bình - P.Hiệu trưởng; Lãnh đạo P.Đào tạo; Chủ nhiệm; Thư viên; LX - TX.Hoàng Mai
C - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
Thứ 6 ngày 24/05/2019
S - 08h00’: Dự Hội thảo Tăng cương vai trò của phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu dân cử tại tỉnh Nghệ An - Đ/c Dương Thanh Bình - P.Hiệu trưởng - KS.Thượng Hải
C - 14h00’: Dự họp Hội nghị chuyên đề Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

- 14h30’: Làm việc Lớp CCLLCT của Trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh

- Đ/c Dương Thanh Bình - P.Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Lãnh đạo P.Đào tạo, Lãnh đạo P.HC-TC
- KS.Thượng Hải

- H.Trường B
Thứ 7 ngày 25/05/2019
S - 07h00’: + Tổ chức thi tốt nghiệp lớp TCLLCT- HC Quỳ Châu K8

- 07h00’: + Trực cơ quan
- Ban Coi thi

- Đ/c Xuân và bộ phận PV
- Quỳ Châu

- Trường
C - 13h30’: + Tổ chức thi tốt nghiệp lớp TCLLCT- HC Quỳ Châu K8 - Ban Coi thi - Quỳ Châu
Chủ nhật ngày 26/05/2019
S - 07h00’: + Tổ chức thi tốt nghiệp lớp TCLLCT- HC Quỳ Châu K8 - Ban Coi thi - Quỳ Châu
C - Trực cơ quan - Đ/c Xuân và Bộ phận phục vụ - Trường
MS Word MS Excel  
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn