Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch công tác tuần từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

  Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2 ngày 18/03/2019
S - 07h30’: + Khai giảngLớp TCLLCT- HC Nam Đàn K15- 07h30’: + Lớp CCLLCT K69.B11 học đến ngày 23/3

- 10h00’: + Họp Ban Giám hiệu
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng, Lãnh đạo P.Đào tạo, CN, TV, Lái xe

- BGH, Trưởng, phó Phòng HC-TC, TP Đào tạo
- Nam Đàn
- P.Họp T2
C - 13h30’: + Khai giảngLớp TCLLCT- HC Đô Lương K19- 14h30’: + Họp Ban “Xây dựng chương trình bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở”
- Đ/c Nguyễn Mỹ Tặng - P.Hiệu trưởng, Lãnh đạo P.Đào tạo, CN, TV, Lái xe

- Theo quyết định
- Đô Lương- P.Họp T3
Thứ 3 ngày 19/03/2019
S - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
C - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
Thứ 4 ngày 20/03/2019
S - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
C - 14h00': Họp Ban kiểm kê, thanh lý tài sản - Theo Quyết định - P.Họp T3
Thứ 5 ngày 21/03/2019
S - 07h30’: Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp TCLLCT- HC Diễn Châu K20 - Ban Coi thi - Diễn Châu
C - 13h30’: Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp TCLLCT- HC Diễn Châu K20 - Ban Coi thi - Diễn Châu
Thứ 6 ngày 22/03/2019
S - 07h30’: + Tổ chức thi tốt nghiệp các lớp TCLLCT- HC Diễn Châu K20

- 07h30’: + Dự họp UBND tỉnh
- Ban Coi thi

- Đại diện Ban Giám hiệu
- Diễn Châu

- UBND tỉnh
C - Chuyên môn - CCVC - Khoa, phòng
Thứ 7 ngày 23/03/2019
S

- 07h30’: + Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC K48.7

- 07h30’: + Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên K33.1 Kỳ Sơn

- Trực cơ quan

- Ban Coi thi

- Theo quyết định

- Đ/c Hà và bộ phận phục vụ
- Trường

- Kỳ Sơn
C - 13h30’: + Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC K48.7

- Ban Coi thi - Trường
Chủ nhật ngày 24/03/2019
S - 07h30’: + Tổ chức thi tốt nghiệp Lớp TCLLCT- HC K48.7

- Ban Coi thi - Trường
C - Trực cơ quan - Đ/c Hà và bộ phận phục vụ - Trường
MS Word MS Excel  
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn