Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.1 Vinh

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

 Đơn vị công tác

 Giảng viên hướng dẫn

1 Cao Thị Bình An Phường Lê Mao TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
2 Lương Vũ Hoài An Trung tâm VHTT Tỉnh N.An TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
3 Nguyễn Thị Lan Anh Phường Lê Mao TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
4 Phạm Thị  Anh Bệnh viện tâm thần NA TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
5 Lưu Đình  Bình BV đa khoa TP Vinh TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
6 Nguyễn Văn  Bình Xã Nghi Đức  TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
7 Tiêu Văn  Bình Phường Lê Mao TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
8 Nguyễn Thị  Công Phường Bến Thuỷ TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
9 Nguyễn Duy  Cương Phường Bến Thuỷ TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
10 Đặng Hữu  Cường Trung tâm y tế TP Vinh TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (SĐT: 0913078140)
11 Trần Cao  Cường Xã Hưng Hoà  PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
12 Trần Thị Khánh  Chi Trưởng CĐ GTVT TW 4 PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
13 Phạm Hồng  Chương Xã Nghi Đức  PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
14 Nguyễn Thị  Duyên Xã Nghi Phú PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
15 Đinh Xuân Đạt Xã Nghi Phú PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
16 Nguyễn Sỹ  Đạt Phường Cửa Nam PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
17 Đặng Thị  Giang Bệnh viện tâm thần NA PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
18 Lâm Thị  Giang Xã Hưng Hoà  PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
19 Trần Thị Mai  Giang Xã Hưng Đông PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
20 Trần Văn  Giang Phường Bến Thuỷ PTK. Lê Anh Xuân (SĐT: 0913078468)
21   Thị Thanh Phường Quán Bàu PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
22 Cao Thị  Hải UBND xã Hưng Đông PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
23 Lê Thị Mỹ  Hạnh BV đa khoa TP Vinh PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
24 Võ Thị Bích  Hạnh Phường Hưng Bình PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
25 Lê Thị  Hậu Bệnh viện tâm thần NA PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
26 Nguyễn Thị  Hiền Phường Lê Mao PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
27 Nguyễn Thị Thu  Hiền Xã Nghi Phú PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
28 Phạm Thị  Hiền Xã Nghi Đức  PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
29 Nguyễn Thị Thu  Hiền Xã Nghi Phú PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
30 Phan Thị  Hiền Xã Nghi Phú PTK,Ths. Thái Xuân Sang (SĐT: 0915779259)
31 Nguyễn Văn  Hiệp Phường Hưng Bình PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
32 Hà Thị Việt  Hoa TT huyết học TM Nghệ An PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
33 Trần Thị  Hòa BV y học cổ truyển NA) PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
34 Đường Xuân  Hoài Bệnh viện tâm thần NA PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
35 Trần Văn  Hoàng Phường Đông Vĩnh PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
36 Võ Quý  Hoàng Xã Hưng Hoà  PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
37 Nguyễn Xuân  Hồng Xã Hưng Lộc  PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
38 Lê Thanh  Hùng Nhà văn hoá Lao động  PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
39 Nguyễn Thị Thanh  Huyền Xã Nghi Phú PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
40 Phan Thị Huyền Trung tâm dạy nghề NKT PHT,Ths. Trần Viết Linh (SĐT 0912922848)
41 Cao Thị Thu  Hương Trung tâm VHTT TP Vinh PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
42 Lê Thị  Hương Phường Đông Vĩnh PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
43 Lê Thị  Hương Xã Nghi Đức  PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
44 Nguyễn Thị  Hương TT huyết học TM Nghệ An PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
45 Nguyễn Thị Diệu  Hương Xã Nghi Phú PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
46 Vi Thị Lan  Hương BV y học cổ truyển NA) PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
47 Trần Trung  Kiên Trung tâm y tế TP Vinh PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
48 Võ Thị Trà  Lân Phường Trường Thi PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
49 Dương Ngọc  Linh Xã Hưng Hoà  PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
50 Lê Thị Khánh  Linh Bệnh viện tâm thần NA PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (SĐT: 0912883048)
51 Nguyễn Thị Mỹ  Linh Xã Hưng Đông HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
52 Trần Ngọc  Linh Bệnh viện tâm thần NA HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
53 Nguyễn Thị Hồng  Lĩnh Phường Hưng Bình HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
54 Hoàng Thị  Lợi Trưởng TC KTKT Vinh HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
55 Lê Thị Hương  Xã Nghi Liên  HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
56 Nguyễn Thị  Mai Phường Bến Thuỷ HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
57 Bạch Văn  Mạnh Xã Nghi Đức  HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
58 Nguyễn Thanh  Mẫn Xã Nghi Phú HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
59 Nguyễn Thị Trà  My TT huyết học TM Nghệ An HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
60 Nguyễn Văn  Nam Xã Nghi Đức  HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa (SĐT: 0988972868)
61 Nguyễn Thị  Ngân Phường Bến Thuỷ Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
62 Đặng Thị  Ngọc Xã Hưng Hoà  Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
63 Lê Thị Bích  Ngọc Xã Hưng Hoà  Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
64 Phạm Thị  Ngọc Phường Hưng Dũng Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
65 Phan Thị Bích Ngọc Phường Trường Thi Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
66 Trần Đình  Ngọc Bệnh viện tâm thần NA Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
67 Phạm Ánh  Ngời BV đa khoa TP Vinh Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
68 Hoàng Thị  Nguyên Phường Cửa Nam Gv,Ths. Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0902286684)
69 Nguyễn Văn  Nguyên Phường Lê Mao Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
70 Võ Thanh  Nhã Xã Nghi Phú Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
71 Nguyễn Thị Kiều Oanh Xã Hưng Lộc  Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
72 Lê Quý  Phong Bệnh viện tâm thần NA Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
73 Nguyễn Trung  Phong Xã Nghi Liên  Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
74 Nguyễn Trọng  Phú Xã Hưng Đông Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
75 Hà Thị Hồng  Phúc Bệnh viện tâm thần NA Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
76 Nguyễn Thị  Phương Xã Nghi Phú Gv,Ths. Phan Thị Thu Hằng (SĐT: 0914576786)
77 Võ Thị Mai  Phương TT huyết học TM Nghệ An Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
78 Nguyễn Văn  Quang Xã Nghi Liên  Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
79 Dương Thanh  Quý Xã Nghi Phú Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
80 Nguyễn Cảnh  Quý Xã Nghi Liên  Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
81 Nguyễn Thị  Quý TT huyết học TM Nghệ An Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
82 Nguyễn Thị  Quyên TT huyết học TM Nghệ An Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
83 Vương Thị Quyên Phường Hưng Dũng Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
84 Nguyễn Danh  Sáu BV y học cổ truyển NA) Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
85 Lê Thị Thanh  Soa Phường Hưng Dũng Gv,Ths. Hồ Thị Hưng (SĐT: 0983244995)
86 Chu Hồng  Sơn Xã Hưng Hoà  Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
87 Võ Đức  Tài BV đa khoa TP Vinh Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
88 Hồ Thị  Tâm BV đa khoa TP Vinh Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
89 Nguyễn Thị Thanh  Tâm Phường Cửa Nam Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
90 Hồ Văn  Toàn CĐ Công thưng TN - PH Hà Tĩnh Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
91 Trần Lê Ngọc  Xã Hưng Đông Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
92 Hoàng Văn  Tuấn Xã Nghi Liên  Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
93 Nguyễn Đức  Tuấn Xã Hưng Hoà  Gv,Ths. Lê Thị Vinh (SĐT: 0946284900)
94 Nguyễn Ngọc  Thanh Nhà văn hoá Lao động  Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
95 Nguyễn Thị Hồng  Thanh BV y học cổ truyển NA) Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
96 Đặng Xuân  Thành Xã Hưng Đông Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
97 Nguyễn Văn  Thành Xã Nghi Phú Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
98 Nguyễn Thị  Thao Xã Nghi Phú Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
99 Nguyễn Thị  Thảo Phường Trường Thi Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
100 Nguyễn Thị  Thắng Chi cục dân số tỉnh Nghệ An Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
101 Hoàng Minh  Thi Xã Hưng Lộc  Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
102 Nguyễn Thị Lễ  Thi Phường Trường Thi Gv,Ths. Cao Diệu Linh (SĐT: 0904819583)
103 Trần Văn  Thi Xã Hưng Hoà  Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
104 Hoàng Thị Mai  Thoan Xã Hưng Lộc  Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
105 Nguyễn Thị Cẩm  Thơ TT huyết học TM Nghệ An Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
106 Nguyễn Thị  Thu Phường Bến Thuỷ Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
107 Nguyễn Thị  Thu Xã Nghi Đức  Gv,Ths. Võ Thị Thúy Hà (SĐT: 0982346308)
108 Nguyễn Thị Hương  Thu Phường Bến Thuỷ PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
109 Nguyễn Quốc  Thuận Phường Quán Bàu PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
110 Đậu Ngọc  Thuý Trưởng TC KTKT Vinh PTP,Ths. Trần Duy Rô Nin (SĐT: 0984155186)
111 Hoàng Thị Diệu  Thùy Phường Trường Thi  PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
112 Nguyễn Thị  Thủy Xã Nghi Phú  PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
113 Phan Thị Thu  Thủy Bệnh viện tâm thần NA  PTP,Ths.Nguyễn Thị Hoài An (SĐT: 0912657559)
114 Dương Thị  Thúy Xã Hưng Hoà  PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
115 Đặng Huyền  Trang Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
116 Hoàng Thị Huyền  Trang TT huyết học TM Nghệ An PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
117 Phan Văn  Trung Phường Lê Mao PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
118 Nguyễn Đức  Trường Xã Nghi Phú PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
119 Thái Huy  Trường Xã Hưng Lộc  PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
120  Nguyễn Sơn  Tùng UBND thành Phố PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
121 Nguyễn Đình  Việt Phường Cửa Nam PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
122 Lê Duy  Vương Phường Hưng Bình PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
123 Trần Thị  Yến Bệnh viện tâm thần NA PTK,Ths.Nguyễn Thị Thanh (SĐT: 0915358785)
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn