Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Nghĩa Đàn 13

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên huớng dẫn

1 Phan Văn  Sơn Vận dụng "quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại" vào việc  nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường Trung học phổ thong 1 -5, huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh 0915126610
2 Nguyễn Thị Thuần Vận dụng quan điểm toàn diện trong Triết học Mác - Lê nin vào việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Mầm non Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh 0915126610
3 Trương Thị Vận dụng "quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại" vào việc  nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa..., huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay Ths. Phạm Thị Tuân
0918011862 
4 Nguyễn Thị Hậu Vận dụng quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vào việc nâng cao chất lượng công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Văn Điều
0975.715.461
5 Phạm Thị Sâm Một số giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ trong giai đoạn hiện nay Ths Nguyễn Thị Chiên
0913048115
6 Hoàng Nghĩa Hải Một số giải pháp nhằm đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Bưu điện huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay Ths Mai Thị Thu Hiền
0916844286
7 Lê Thị Linh Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang
0979162480
8 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay Ths. Trần Văn Công
0968298283
9 Lưu Công  Lĩnh Một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với Đoàn thanh niên tại Trường Trung học phổ thông 1-5, huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay HT.Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa
0988972868
10 Mai Thị Phượng Trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Chu Văn Xuân
0984457268
11 Trương Thị Hồng Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay. Ths. Nguyễn Thị Mai Thương
0906.053.345
12 Hồ Thị Cầm Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay Ths. Phan Thị Thu Hằng
914576786
13 Nguyễn Chí Công Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay. Ths. Hồ Thị Hưng
983244995
14 Trương Hùng Cường Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn hiện nay TK,Ths. Dương Thanh Bình
0946033568

Lưu ý: - Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
           - Ngày nộp khoá luận: Ngày tổ chức thi tốt nghiệp (28,29/5/2018);
           - Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khoá luận ít nhất 5 ngày;
           - Địa điểm nộp khoá luận: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nghĩa Đàn.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn