Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Đô Lương 15

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

 TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên huớng dẫn

1 Đoàn Thị Phương Nam Vận dụng quan điểm toàn diện trong Triết học Mác - Lê nin vào việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Kim Oanh 0915126610
2 Lê Thị  Thực trạng và các giải pháp nâng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng dự án xây dựng trên địa bàn huyện Đô Lương giai đoạn 2018-2022 TK, Ths. Nguyễn Văn Thành 0934354868
3 Trần Thị Mai Thương Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức để nâng cao chất lượng đạo đức cho học sinh Trường Trung học cơ sở Mỹ Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. Ths. Mai Thị Thu Hiền
0916844286
4 Trần Thị  Hoài Một số giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường Mầm non xã Bài Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Thị Chiên
0913048115
5 Bùi Nguyên Nam Một số giải pháp nhằm đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ kiểm sát viên tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Thị Chiên
0913048115
6 Trần Thị Hồng Lân Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ Trường Mầm non Giang Tây thuộc Đảng bộ xã Giang Tây, huyện Đô lương trong giai đoạn hiện nay. Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang
0979162479
7 Nguyễn Thị Phượng Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay PHT,Ths.Trần Viết Linh
0912922848
8 Hoàng Anh Thông Thực trạng và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. PTK,Ths. Phạm Thị Như Quỳnh
0983233834
9 Bùi Huyền  Thương Thực trạng và các giải pháp nâng nhằm ngăn chặn bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng
0913078140
10 Lê Thị  Yến  Quản lý nhà nước về văn hoá cơ sở trên địa bàn xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp. Ths. Lê Thị Vinh
0946.284.900  
11 Nguyễn Xuân  Tân Giáo dục học sinh cá biệt ở Trường Trung học cơ sở Nam Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp HT,Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa
0988972868
12 Nguyễn Thanh Liêm Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Trung học cơ sở Thượng Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay Ths. Nguyễn Anh Tuấn
0902286684
13 Nguyễn Thị Hương Thuỷ Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Xuân Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. Ths. Võ Th Thuý Hà             0982346308
14 Phùng Thị Lệ Giang Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh góp phần bảo đảm công tác an ninh học đường tại Trường Trung học cơ sở Trù Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay PTK. Lê Anh Xuân
0913078468

Lưu ý: - Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
           - Ngày nộp khoá luận: Ngày tổ chức thi tốt nghiệp (23,24/5/2018);
           - Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khoá luận ít nhất 5 ngày;
           - Địa điểm nộp khoá luận: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đô Lương.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn