Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CVC K8

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

14 C Khai giảng lớp học   BGH, ĐT, CN  
15 S Lý luận về hành chính nhà nước 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
16 S Pháp luật trong HCNN 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
17 S Quản lý nguồn nhân lực 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
18 S Văn hóa công sở 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C NC      
19+20 S-C Nghỉ      
21 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
22 S Tổng quan về chính sách công 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
23 S Quản lý tài chính công 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
24 S Chính phủ điện tử 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
25 S Quyết định HCNN 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C NC      
26+27 S-C Nghỉ      
28 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
29 S QLNN về cung cấp dịch vụ công 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
30 S Kiểm tra lần 1 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Kết hợp QLNN ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
31 S Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Kỹ năng phân công và phối hợp HĐCV 4 PTK: Lê Anh Xuân  
01/6 S Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn