Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

7 S Khai giảng lớp học   BGH, ĐT, CN  
  C Nhà nước trong hệ thống chính trị 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
8 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
9 S Tổ chức bộ máy HCNN 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
10 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Cải cách hành chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
11 S Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C NC      
12+13 S-C Nghỉ      
14 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
15 S Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
16 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thủ tục hành chính 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
17 S Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
18-20 S-C Nghỉ      
21 S NC      
  C Quản lý tài chính trong cơ quan HCNN 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
22 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
23 S Đạo đức công vụ 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
24 S Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Công vụ, công chức 4 PTK: Lê Anh Xuân  
25 S Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C NC      
26-27 S-C Nghỉ      
28 S NC      
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
29 S Tổng quan QLNN theo ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
30 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Kiểm tra lần 1 2 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
31 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
01/6 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn