Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.6 Đô Lương

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

4 S Khai giảng lớp học   BGH, ĐT, CN  
Nhà nước trong hệ thống chính trị 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
5 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tổ chức bộ máy HCNN 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
6 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
7-11 S-C Nghỉ      
12 S Cải cách hành chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
13 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thủ tục hành chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
14 S Tiếp 4 Gv,Ths: Võ Thị Thúy Hà  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Võ Thị Thúy Hà  
15-18 S-C Nghỉ      
19 S Tổng quan QLNN theo ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
20 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
21 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
22-25 S-C Nghỉ      
26 S Công vụ, công chức 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
27 S Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Đạo đức công vụ 4 PTK: Lê Anh Xuân  
28 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn