Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.4 Tương Dương

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

5 S Quản lý tài chính trong cơ quan HCNN 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
6 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Cải cách hành chính 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
7 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
8-11 S-C Nghỉ      
12 S Công vụ, công chức 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
13 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tổng quan QLNN theo ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
14 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
15-18 S-C Nghỉ      
19 S Đạo đức công vụ 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
20 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Kiểm tra lần 1 1 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
21-24 S-C Nghỉ      
26 S Quản lý thời gian 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
27 S Thực hành tại lớp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Quản lý hồ sơ 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
28 S Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thực hành tại lớp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
29 S-C Thực hành tại cơ sở      
30 S Kỹ năng giao tiếp hành chính 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
31 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Kỹ năng làm việc nhóm 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
01/6 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
02 S-C Thực hành tại cơ sở      
03 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
04 S Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Kỹ năng thu thập xử lý thông tin 4 PTK: Lê Anh Xuân  
05 S Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
06 S-C Thực hành tại cơ sở      
07 S Kỹ năng viết báo cáo 4 Gv,Ths: Võ Thị Thúy Hà  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Võ Thị Thúy Hà  
08 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Võ Thị Thúy Hà  
  C Thực hành tại cơ sở      
09 S Kiểm tra lần 2 2 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khoá 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
10-27 S-C Viết tiểu luận cuối khoá      
28 S-C Nộp tiểu luận 4 CN: Phan Văn Ninh  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn