Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.2 Kỳ Sơn

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
21 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
22 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin  4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
23 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
24 S-C Thực hành tại cơ sở      
25 S Kỹ năng làm việc nhóm 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
26 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Kỹ năng viết báo cáo 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
27 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
28 S-C Thực hành tại cơ sở      
29 S Kỹ năng giao tiếp hành chính 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
30 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thực hành tại cơ sở      
31 S Kiểm tra lần 2 2 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Hướng dẫn viết tiểu luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
01/6 S Làm việc với lớp  4 CN: Nguyễn Đình Thanh  
02-17/6 S-C Viết tiểu luận cuối khoá      
18/6 S-C Nộp tiểu luận 4 CN: Nguyễn Đình Thanh  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn