Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quân sự K9.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về …. (tiếp)

     
2 S Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
3 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
4 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C NC      
5+6 S-C Nghỉ      
7 S Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
8 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
9 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
10 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
11 S Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
12+13 S-C Nghỉ      
   

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
14 S Hoạt động LĐ,QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
15 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
16 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục…. 4 HT,Ths: Nguyễn Thị Hồng Hoa  
17 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
18 S Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C NC      
19+20 S-C Nghỉ      
21 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
22 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
   

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở

     
23 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Trần Văn Công  
24 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
25 S Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
  C NC      
26+27 S-C Nghỉ      
28 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
29 S Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ   Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Thảo luận   Gv: Nguyễn Thùy Dung  
30 S Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Đường lối, chính sách 4 Cán bộ coi thi  
31 S Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn