Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K2 Đảng ủy khối doanh nghiệp

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp)

     
5 S Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
6 S Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
7-11 S-C Nghỉ      
12 S Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
13 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
14-18 S-C Nghỉ      
19 S Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 PTK: Lê Anh Xuân  
20 S Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
21-25 S-C Nghỉ      
26 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
27 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn