Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.3 Thanh Chương

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

6 S Khai giảng lớp học   BGH, ĐT, CN  
Nhà nước trong hệ thống chính trị 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
7 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tổ chức bộ máy HCNN 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
8 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
9-12 S-C Nghỉ      
13 S Cải cách hành chính 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
14 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thủ tục hành chính 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
15 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
16-19 S-C Nghỉ      
20 S Công vụ, công chức 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
21 S Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Đạo đức công vụ 4 PTK: Lê Anh Xuân  
22 S Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn