Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.2 Kỳ Sơn

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

16 S Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tổng quan QLNN theo ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
18 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
19 S Quản lý tài chính trong cơ quan HCNN 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
20 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Kiểm tra lần 1 2 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
21 S Quản lý thời gian 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
22 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thực hành tại cơ sở      
23 S Quản lý hồ sơ 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
24 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thực hành tại cơ sở      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn