Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Bồi dưỡng ngạch CV K32.1 Vinh

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

7 S Tổng quan QLNN theo ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
8 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
9-13 S-C Nghỉ      
14 S Cải cách hành chính 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Kiểm tra lần 1 2 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
16-20 S-C Nghỉ      
21 S Quản lý hồ sơ 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
22 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thực hành tại cơ sở      
23 S Kỹ năng làm việc nhóm 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
24 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thực hành tại cơ sở      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn