Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quân sự K9.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa (tiếp)

     
2 S Luật Hành Chính 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
3 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
4 S Luật Dân sự 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
5 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
  C Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
6 S Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
7+8 S-C Nghỉ      
9 S Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
10 S Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
11 S Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
12 S Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
13 S Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C NC      
14+15 S-C Nghỉ      
16 S Thảo luận 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
17 S Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
18 S Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
19 S Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: NN-PL 4 Cán bộ coi thi  
   

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….

     
20 S Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C NC      
21+22 S-C Nghỉ      
23 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
24 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
25 S-C Nghỉ      
26 S Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
27 S Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn