Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Đảng ủy khối doanh nghiệp

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (tiếp)

     
7 S Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
08 S Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
09 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C NC      
10-13 S-C Nghỉ      
   

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….

     
14 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
15 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
16-20 S-C Nghỉ      
21 C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  S Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
22 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn