Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K1 Cao đẳng Quân sự

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở (tiếp)

 

   
02 S Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
03 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
  C Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv: Nguyễn Thùy Dung  
04 S Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
05 S Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác KT, GS  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
06 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C NC      
07-15 S-C Nghỉ      
   

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
16 S Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
17 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
18 S Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Thảo luận   4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
19 S Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
20 S Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn