Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Tương Dương 9

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
16 S Hoạt động LĐ,QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
17 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
18 S Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục… 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
19 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở. 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
20 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
21 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
22 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C NC      
23 S Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn