Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quân sự K9.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

      * GVCN: Võ Thị Thuý Hà

 

 

 

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

 

 

 
12 S Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
13 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
14 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
   

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng     Hồ Chí Minh

     
  C Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
16 S Tiếp 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C NC      
17+18 S-C Nghỉ      
19 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
20 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
21 S Thi hết môn: Chủ nghĩa Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
22 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
23 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C NC      
24+25 S-C Nghỉ      
   

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
26 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
27 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
28 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 PTK: Lê Anh Xuân  
29 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
30 S Luật Hiến pháp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn